пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

59. Основні функції цитат та способи їх уведення в текст. Сучасні вимоги до оформл. цитат.

У кожному тексті цитати виконують свої кілька важливих функцій:

 • обґрунтування власного твердження за допомогою посилання на авторитетне висловлювання, опубліковане раніше;
 • спростування твердження автора, який цитується в тексті;
 • створення думки цитованого автора за рахунок довільного скорочення  цитати, вибіркового набору авторських фраз, монтування з них бажаного змістового відтінку. Читач, який ознайомиться з невеликою цитатою, скоріше повірить газеті і т. д.

Способи уведення цитати в текст

Існує кілька способів уведення цитати в текст. Вони можуть бути: окремі словосполучення або речення (коротка цитата); цілий фрагмент тексту, який склад. з 1-го або кількох абзаців чи й сторінок.

Якщо коротка цитата…:

 • цит. повністю подається після слів того, хто цитує;
 • цит. повністю подається перед словами того, хто цитує;
 • цит. подається повністю, але розривається тим, хто цитує;
 • цит. подається у вигляді окремих слів, узятих з одного речення автора із зміненим відмінюванням таких слів;
 • цит. подається в скороченому варіанті без викривлення думки автора.

Велика за обсягом цит.:

 • цит., яка складається з кількох речень, але вміщується в один абзац, подається в межах того ж абзацу і тим же шрифтом, що й слова автора основного тексту;
 • цит., яка склад. з кількох абзаців, подається у видавничому оригіналі автономно від слів того, хто цитує, в такий спосіб:
 • відділяється від основного тексту верхньою і нижньою відбивкою за умов набору її таким самим шрифтом як і основний текст;
 • має іншу шрифтову гарнітуру, розмір шрифту, інколи – і ширину шпальти (як правило з відступом праворуч)

Вимоги оформлення:

 • Залежно від способу наведення, на письмі рядкові цитати виділяються лапками, комами — за правилами прямої мови, підрядного речення абощо;
 • Цитата як самостійне висловлювання у тексті береться в лапки. Після неї в дужках подається інформація про автора і джерело висловлювання. Крапка ставиться після дужок. Якщо інформацію про джерело записано окремим рядком, крапка після дужок не ставиться;
 • Цитата-вірш у лапки не береться. Посилання на джерело цитати подається в дужках у наступному рядку;
 • У цитованому суцільним рядком вірші зберігається велика літера, яка була на початку кожного віршового рядка.

Під час верстки до правил оформлення цитат на письмі додаються й типографічні засоби оформлення цитувань. З метою полегшення орієнтування читача у тексті об'ємні цитати рекомендується виділяти іншим написанням, кеглем або й шрифтом іншої гарнітури. Позарядкові цитати, як правило, доступні лише для типографічного оформлення. У верстанні веб-сторінок трапляються зокрема такі оформлення цитувань.

 

 

 

 

 

 

 

 


21.04.2015; 01:29
хиты: 709
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь