пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

103. Підстави виконання судових рішень в адм. справах. Виконавчі документи.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

1. Негайно виконуються постанови суду про:

     1) присудження  виплати пенсій,  інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів -  у межах суми стягнення за один місяць;

     2) присудження  виплати  заробітної  плати,  іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах  суми  стягнення за один місяць;

     3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

     4) припинення  повноважень  посадової  особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

     5) уточнення списку виборців;

     6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

     7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

     8)  накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму  та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до  рішення,  прийнятого  на  підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;

     9)  примусове видворення іноземця чи особи без громадянства в частині затримання.

     Негайно  також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого  провадження  у адміністративних справах

            За кожним судовим рішенням,  яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно,  за заявою осіб,  на  користь  яких

воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено  на  користь   кількох   позивачів   чи   проти   кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши,  яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення

позову  за  заявою  осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд  разом  із  виконавчим  листом  видає  копії  документів,  які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

     2.  Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за результатами  перегляду  справи  суд  апеляційної  чи   касаційної інстанції  залишить  прийняте  по  суті позовних вимог рішення без змін,  ухвалить нове судове рішення  по  суті  позовних  вимог  чи змінить   судове  рішення,  то  виконавчий  лист  видається  судом апеляційної чи касаційної інстанції,  за умови, що заява особи про видачу   виконавчого   листа   надійшла   до   моменту  повернення адміністративної справи до суду першої інстанції.

            Відповідно  до Закону У. «Про виконавче провадження» підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи:

     1) виконавчі   листи,   що   видаються   судами.

     2) ухвали,  постанови  судів  у   адміністративних  справах   

 3) постанови  державного  виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу;

4) рішення  інших органів державної влади,  якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу;

     9) рішення Європейського суду з  прав  людини  з  урахуванням особливостей,  передбачених  Законом України "Про виконання рішень та застосування  практики  Європейського  суду  з   прав   людини"

            Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа,  а у разі  якщо  його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю  чи  частково  у  зв'язку  з  його  припиненням добровільним  виконанням  боржником  чи  іншою  особою або з інших причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню повністю  або частково.  Якщо стягнення за таким виконавчим листом уже відбулося повністю  або  частково,  суд  одночасно  на  вимогу

боржника  стягує  на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом.

Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа

     1. У виконавчому документі зазначаються:

     1) назва   і  дата  видачі  документа,  найменування  органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

     2) дата прийняття і  номер  рішення,  згідно  з  яким  видано документ;

     3) повне   найменування   (для   юридичних   осіб)  або  ім'я (прізвище,  власне ім'я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб)  стягувача  і  боржника,  їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи  перебування  (для  фізичних  осіб), ідентифікаційний  код  суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за  наявності  (для  юридичних  осіб),  індивідуальний ідентифікаційний  номер  стягувача  та  боржника за наявності (для фізичних осіб - платників податків),  а також інші дані, якщо вони відомі  суду чи іншому органу,  що видав виконавчий документ,  які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти  примусовому виконанню,  зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних  осіб),  місцезнаходження  майна  боржника,  рахунки стягувача та боржника тощо;

     4) резолютивна частина рішення;

     5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

     6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

 

 


21.04.2015; 01:29
хиты: 400
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь