пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

56. Поняття, мета та завдання відкриття провадження в адміністративній справі.

Відкриття провадження у справі як стадія адм. процесу – це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу, які спрямовані на визначення передумов, підстав та порядку реалізації права на звернення до суду за судовим захистом.

   Відкриття провадження у справі пов’язується із наявність права на позов, а також процесуальним порядком його реалізації. Право на позов є похідним поняттям від загального права на судовий захист, закріпленого та гарантованого ст. 55 Конституції України.

Відкриття провадження у справі — 1ша стадія адм. процесу, на якій суд вирішує питання про відкриття провадження по конкретній адм. справі в суді першої інстанції, перевіряє наявність у особи, яка звернулася до суду, права на звернення до суду і дотримання встановленого порядку реалізації даного права.

Без відкриття провадження у адм. справі в суді першої інстанції неможливі судовий захист порушених або оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян та організацій, охорона державних і суспільних інтересів, а також досягнення факультативних цілей судочинства.

На даній стадії адміні­стративний суд з'ясовує обставини (наявність адміністративної про­цесуальної дієздатність особи, яка подала позовну заяву; наявність належних повноважень представника; відповідність позовної заяви вимогам, що до неї висуваються; юрисдикції та підсудності справи адміністративному суду тощо), без яких неможливо відкриття адміні­стративного судочинства у конкретній адміністративній справі.

Ця стадія відрізняється від інших за підставами перегляду, за судовими органами, що здійснюють перегляд справ; за порядком перегляду; за повно­важеннями суду; за строками подання заяви.

 

 

 


21.04.2015; 01:29
хиты: 864
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь