пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

32.Епоха велкої Руїни .Гетьмани України,їх політика.

Доба Руїни – надзвичайно важкий для України період, коли після смерті Б.Хмельницького здобутки часів визвольної війни були значною мірою втрачені. Як правило, її датують 60–80-ми роками ХVІІ ст. Закінчення Руїни пов’язують з гетьмануванням І. Мазепи.

Причинами Руїни були:1) розкол серед старшини – правлячої верстви українського суспільства;2)посилення антагонізму між різними станами українського населення;3)слабкість гетьманської влади, не здатної консолідувати народ;4)боротьба геополітичних інтересів Російської держави, Турецької імперії, Речі Посполитої тощо.

І.Самойлович - Лівобережний гетьман Іван Самойлович володів булавою з 1672 по 1687 рік.Від початку гетьманування Іван Самойлович звертав пильну увагу на прилучення до лівобережного Гетьманату Правобережжя. З цією метою сприяв організації спільного з російськими військами походу на правий берег Дніпра. Вів наполегливу боротьбу з правобережним гетьманом Петром Дорошенком, закидаючи йому наведення на українські землі турків. Іван Самойлович послідовно виступав проти відновлення влади польського короля над Правобережжям.

П.Дорошенко (1627-1698) -Народився в м. Чигирині. Здобув широку освіту, добре знав латинську й польську мови. Брав участь у Національно-визвольній війні 1648—1657 pp. як козак і писар Чигиринського полку, виконував важливі доручення Б. Хмельницького, вів переговори з польським і шведським урядами.Як противник союзу з Московською державою, підтримав гетьмана І. Виговського. Прагнучи стабілізувати внутрішнє становище Правобережної України, П. Дорошенко провів низку важливих реформ:1)щоб позбутися залежності від козацької старшини, створив постійне 20-тис. військо з найманих частин.
2)для зміцнення фінансової системи Гетьманщини встановив на українському кордоні нову митну лінію й почав карбувати власну монету;3) проводячи політику колонізації незаселених земель, на степовому пограниччі утворив новий Торговицький полк;4) намагаючись здобути підтримку серед народних мас, часто скликав козацькі ради, де вислуховував думку рядових козаків.
І.Брюховецький -Народився на Полтавщині. Протягом якогось часу був старшим слугою у резиденції Б. Хмельницького, виконував деякі дипломатичні доручення гетьмана.

1659 року під час гетьманських виборів їздив на Запоріжжя, щоб схилити запорожців підтримати кандидатуру Ю. Хмельницького. Залишившись на Запорізькій Січі, був обраний кошовим отаманом, а згодом і «кошовим гетьманом».Як умілий оратор і демагог, висунув утопічні соціальні лозунги (зменшення податків, обмеження старшинського землеволодіння), і таким чином став поряд з Я. Сомком та І. Золотаренком кандидатом на гетьманство. У червні 1663 року на Чорній раді в Ніжині за підтримки запорожців, селян, міщан та під тиском московського війська на чолі з Д. Великоганіним Івана Брюховецького обрали гетьманом Лівобережної України.

 


21.04.2015; 01:28
хиты: 324
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь