пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

38. Сучасні словники української мови.

 

Якщо в попередні часи словники були майже виключно перекладними, то тепер не менша увага приділяється також одномовним словникам, які дають змогу краще, глибше освоїти лексичне багатство рідної мови. З’явилися і з’являються енциклопедичні словники. Одномовні словники, як уже зазначалося, бувають тлумачні, нормативні, вибіркові, генетичні, функціональні, ненормативної лексики. Усі ці типи словників представлені в сучасній українській лексикографії. Чільне місце в лексикографії посідають тлумачні словники. У них розкривається лексичне значення слів, їхні граматичні та стилістичні особливості, наводяться синоніми, антоніми, даються зразки вживання їх. Перший великий тлумачний словник української мови — «Словник української мови» в 11 томах. До розряду тлумачних за характером опрацювання словникових статей слід віднести й академічний «Фразеологічний словник української мови», у якому розкрито значення кожної фразеологічної одиниці та прикладами переважно з художньої літератури проілюстровано її вживання. Тлумачний характер мають також такі словники крилатих слів . Найповнішими й найдосконалішими сучасними словниками запозиченої лексики є «Словник іншомовних слів». Серед одномовних термінологічних словників слід назвати «Словник термінів ринкової економіки».  Найважливіші нормативні словники — «Орфографічний словник української мови». Лексичні одиниці тільки певної категорії подають словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, власних назв, фразеологізмів, крилатих слів, прислів’їв та приказок, сталих порівнянь, які можна умовно назвати вибірковими. З-поміж словників синонімів, що побачили світ останнім часом, найвідоміші «Короткий словник синонімів української мови». Помітним досягненням української лексикографії є «Словник фразеологізмів», про який вже згадувалося вище. Походження та історія розвитку окремих слів с предметом словників, що їх умовно назвемо генетичними.      Ненормативна лексика,зокрема й давня, відображена в таких словниках, як «Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини». Фундаментальним перекладним загальномовним словником є «Українсько-російський словник» Довідки про точне значення окремих термінів та інших назв можна знайти в енциклопедичних словниках. Відомі «Енциклопедія українознавства» у 7 томах за ред. В. Кубійовича (перше видання вийшло за кордоном.

 


21.04.2015; 01:28
хиты: 826
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь