пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Функції літератури.

Визначальними функціями художньої літератури є естетична та гедоністична. Естетична функція полягає у впливі на читача і спонукає його до співтворчості. Сугестивна роль художнього слова  не вичерпується впливом на емоційну сферу читача.  Вона формує, опрацьовує, рафінує естетичні  смаки людини, вводить в атмосфери мистецтва, розширює обрії осмислення  нею  і  зовнішнього і внутрішнього світу. Естетична функція літератури безпосередньо пов’язана з гедоністичною, адже словесне мистецтво несе естетичну  насолоду, стирає грань між дійсністю і вимислом, задовольняючи духовні потреби особистості. Це функція передбачає не лише «насолоду», а  й здатність і можливість жити емоційним життям. Володіє література і втішально – компенсаторною властивістю, здатною відновити   у сфері духу гармонію, що буває втраченою у реальності.


10.05.2015; 15:01
хиты: 185
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь