пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

Розвиток літературознавчої науки від античності до 19 ст.

Літературознавство як наука зародилася в античні часи. Судження про суть мистецтва та його природу, перші літературознавчі узагальнення можна віднайти у працях Арістотеля і Платона. Теоретична думка античної епохи була зосереджена на природі мистецтва. Його зв’язках  з пізнавальною діяльність людини. У3 Середні віки на літературознавчі погляди суттєво вплинула релігійна ідеологія. Краса, за Августином, має значення не сасо по собі, а за смислом, що є в ній. Звідси і зневага до худ форми. Відродження зверталося до античної епохи. Зосереджуючись на пошуках краси, гармонії, витонченості. Основи класицизму заклав своїм трактатом «Поетичне мистецтво» Ніколя Буало. Головні його положення – художньому твору мають бути властиві ясність, чіткість, раціоналістична мова, композиція та строгих і статистичних правилах. 1 16-17 ст зародилося українське літературознавство. З’являються перші теоретики (Стефаник, Смотрицький). Роль теоретичних праць відігравали поетики і риторики, як5 навчали віршування і ораторського мистецтва. В епоху Проствітництва тон у літературознавстві задавали англійські, французькі і німецькі філософи і літературознавці. Переворот у арістотелівській естетиці зробили німецькі філософи Канти, Гегель. Кант розглядав естетичне судження як наслідок «чистого споглядання». Гегель  у  «Лекція  з естетики» трактував прекрасне як «чуттєве явища». У 19-20 ст. у Європі сформувалися літературознавчі школи, які запропонували нові методи вивчення літератури. Міфологічна, культурно – історична, психологічна.


10.05.2015; 14:48
хиты: 271
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь