пользователей: 24620
предметов: 11064
вопросов: 195563
Конспект-online
оставь конспект в интернете, это поможет тебе в учебе и подготовке к сессии.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні поняття, історичний огляд, мета та складові частини курсу “Основи праці”.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних,  організаційно-технічних, лікувально - профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження життя, здоров′я і працездатності людини в період трудової діяльності.

Охорона праці- це система збереження здоров′я працівника в процесі його трудової діяльності.

Мета: формування теоретичних і практичних  знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, основ фізіології і психології праці; гігієни праці і виробничої санітарії; безпеки праці та пожежної безпеки (надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, аварій)

Основні розділи ОП:

  1. Правові та організаційні питання
  2. Гігієна праці та виробнича санітарія
  3. Техніка безпеки, електробезпе
  4. Пожежна безпека

03.08.2015; 23:11
хиты: 84
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь