пользователей: 29565
предметов: 12267
вопросов: 231328
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

теория1

1 Аграрна політика сучасної держави. Захист прав сільськогосподарського виробника в Україні .
2 Аномалії у правовому житті: правовий нігілізм, правовфий ідеалізм і правовий догматизм.
3 Армія как інститут сучасної держави . Армія і військове право в Україні.
4 Виконавча влада та її механізм. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.
5 Демократичний і бюрократичний принципи организації держави. Бюрократі я и бюрократизм в здійсненні державної влади.
6 Держава в політичній системі суспільства. Держава і групи тиску (лобі).
7 Держава і церква. Світська і теократична держава.
8 Державна влада. Єдність і поділ влади. Гілки державної влади у сучасній Україні.
9 Державна служба. Проходження державної служби.
10 Державне управління і місцеве самоврядування. Система місцевого самоврядування в Україні.
11 Державно-правовий примус. Заходи державного примусу: юридична відповідальність , заходи захисту , профілактичні заходи.
12 Державні органи та їх класифікація. Центральні і місцеві державні органи.
13 Екологічна політика держави. Екологічна держава. Екологізація законодавства .
14 Елітарний характер держави. Специфіка формування юридичної еліти в Україні. Юридична освіта та юридична еліта..
15 Етика і естетика держави. Образ держави та іміджева політика.
16 Законодавча влада та її функції. Делеговане законодавство.
17 Кодіфікація і інкорпорація , їх співвідношення і різновиди .
18 Конституційна держава та її характерні риси. Конституційна і правова держава.
19 Контрольна влада в сучасній державі та її інститути. Інститут омбудсмена (народного правозахисника) і його особливості.
20 Концепція соціальної держави. Україна як соціальна держава.
21 Концепції правової держави і верховенства права. Україна як правова держава.
22 Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права (не зна шов співвідношення в різних правових системах)
23 Номенклатура функцій держави . Функції держави і державні послуги.
24 Офіційне тлумачення права. Інтерпретаційні акти і їх види.
25 Податки і податкова функція сучасної держави. Проблема ефективності податкової політики в Україні.
26 Понятття і види правопорушень . Зловживання правом.
27 Поняття держави . Сильна і слабка держава . Держава і громадянське суспільство.
28 Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
29 Поняття прогалини у праві. Дійсні і уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
30 Поняття і види правової поведінки . Юридично нейтральна поведінка.
31 Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
32 Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
33 Правозастосовні акти: поняття й види. Прості та складні правозастосовні акти.
34 Правомірна поведінка . Типологія правомірної поведінки . Законослухняна поведінка.
35 Приватне і публічне право. Особливості формування приватного права в Україні.
36 Процес застосування права. Стадії правозастосовного процесу.
37 Реалізація права. Форми реалізації права: дотримання, виконання та використання права.
38 Реалізація та застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
39 Система права, галузі та інститути права. Правові спільності.
40 Систематизація нормативно-правових актів. Облік нормативно-правових актів. Правовий тезаурус.
41 Склад правопорушення . Вина і винність .
42 Суб’єкти та об’єкти правовідносин. Юридичні особи.
43 Суверенітет держави . Зовнішній і внутрішній суверенітет держави. Держава і наддержавні утворення.
44 Судова влада і здійснення правосуддя. Піднесення судової влади.
45 Типологія держави: формаційний, цивілізаційний і технократичний підходи.
46 Форми сучасної держави. Форма правління , форма державного устрою і державний режим.
47 Юридична відповідальність . Види юридичної відповідальності .
48 Інноваційна політика сучасної держави. Особливості інноваційної політики в Україні.
10.03.2016; 23:28
хиты: 3363
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь