пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

гос экзамен 1

1 Герменевтичний підхід у юриспруденції. Мистецтво інтерпретації та розуміння у правовій сфері.
2 Джерела права. Первинні і похідні , основні и додаткові джерела права. Джерела права України.
3 Догматичний (формально-логічний) метод у юридичній теорії та практиці.
4 Діалог правових культур. Правова акультурація и декультурація. Рецепція права.
5 Загальносоціальні та спеціальні функції права. Регулятивна і координуюча функції права.
6 Законодавче (статутне) право.
7 Захист прав, свобод и законних інтересів особистості.
8 Зміст методології юриспруденції: концептуальні ідеї, методологічні принципи, підходи та методи.
9 Компаративістика, її роль у вивченні правової реальності.
10 Мононорми та походження права. Конфліктне призначення права.
11 Нормативний, соціологічний і філософський підходи до права. Визначення права.
12 Об’єкт, предмет та мета юриспруденції. Правознавство та державознавство.
13 Первісне і похідне походження держави. Неолітична революція та походження держави.
14 Поняття и основні вимоги законності. Правозаконність.
15 Поняття правопорядка. Національний, інтегративний и міжнародний правопорядок.
16 Поняття та класифікація принципів права. Загально-правові та галузеві принципи.
17 Поняття та ознаки правових відносин. Юридична форма і соціальний зміст правовідносин.
18 Поняття та ознаки правової норми. Абстрактна та казуальна форма правової норми.
19 Поняття і види юридичних фактів. Юридичні факти-стани. Фактичний склад.
20 Поняття і стадії правового регулювання. Загально-дозвільний і дозвільний типи правового регулювання.
21 Поняття і структура правосвідомості. Правове мислення. Правовий менталітет.
22 Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативне та індивідуальне регулювання.
23 Правова аксіология. Право и цінності.
24 Правова культура суспільства та її компоненти. Правова культура і правове життя як категорії юриспруденції.
25 Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
26 Правовий режим: поняття і види. Галузеві та спеціальні правові режими.
27 Правовий статус колективних суб’єктів. Поняття компетенції.
28 Правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції.
29 Правові системи. Національні, інтегративні та міжнародні правові системи.
30 Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
31 Предмет и метод правового регулювання . Складові метода правового регулювання.
32 Прецедентне право. Прецедент в англійскому і американському праві.
33 Система юриспруденції. Розвиток традиційних юридичних наук. Нові сфери юриспруденції.
34 Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
35 Соціальна и особистісна цінність права. Правовіе ценності
36 Соціальний процес формування права и правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
37 Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право.
38 Співвідношення держави і права. Етатистська і правова держава.
39 Субєктивні права и юридичні обовязки: поняття и структура.
40 Суб’єкт права та правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність
41 Теорія держави і права як загальнотеоретична юриспруденція. Функції загальнотеоретичної юриспруденції.
42 Три покоління прав людини. Індивидуальні и колективні права. Проблема становлення четвертого покоління прав людини.
43 Філософія права як сфера юриспруденції. Галузі філософії права.
44 Характерні особливості канонічного права
45 Юридическая практика: понятие и виды. Роль судебной практики в правовой системе Украины.
46 Юридична антропологія та її призначення. Право в людині - людина у праві.
47 Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
10.03.2016; 20:34
хиты: 5417
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь