пользователей: 30059
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

интелектуальное

1 4. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності
2 Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелекту­альної власності.
3 Видача патенту на сорт рослин. Визнання патенту на сорт рослин недійсним. Припинення дії патенту на сорт рослин.
4 Визнання реєстрації географічного зазначення недійсним.
5 Визнання реєстрації компонування інтегральної мікросхеми недійсною.
6 Виключна ліцензія. Невиключна ліцензія і обмеження прав на них.
7 Виникнення та здійснення авторського права.
8 Вичерпання прав на торговельну марку.
9 Відкриття поняття та ознаки. Об’єкти відкриття.
10 Географічне зазначення, його визначення. Види географічних за­значень.
11 Джерела права інтелектуальної власності в Україні
12 Договір комерційної концесії: поняття, характеристика та особли­вості.
13 Договірні зобов’язання стосовно прав інтелектуальної власності та їх види.
14 Дії, які не визнаються порушенням прав на винахід, промисловий зразок, корисну модель.
15 Експертиза по суті. Порядок, підстави проведення експертизи по суті. Права заявника при проведенні експертизи.
16 Загальна характеристика об’єктів прав інтелектуальної власності.
17 Захист авторських прав в мережі Інтернет.
18 Захист авторських і суміжних прав.
19 Заявка на отримання патенту, вимоги щодо неї та її зміст. Реквізити заявки.
20 Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.
21 Зміст права інтелектуальної власності.
22 Колективне управління авторськими та суміжними правами. Функції організацій колективного управління правами.
23 Компонування інтегральної мікросхеми: поняття, умови патентоспроможності, строк правової охорони.
24 Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.
25 Ліцензійні договори на об’єкти авторського права: поняття, характеристика та види. Сторони ліцензійного договору та їх правове положення.
26 Ліцензійні угоди: поняття та ознаки. Види ліцензійних угод.
27 Майнові права автора. Майнові права володільця.
28 Майнові права селекціонерів (володільців).
29 Момент виникнення майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
30 Міжнародні акти в сфері охорони прав інтелектуальної власності.
31 Недобросовісна конкуренція та порушення права на торгівельні марки.
32 Неправомірні способи одержання комерційної таємниці.
33 Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.
34 Об’єкти що охороняються авторським правом.
35 Обмеження прав авторів нових сортів рослин.
36 Особисті немайнові права авторів
37 Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
38 Патент сорт та його особливості. Строк правової охорони сортів рослин.
39 Патентування об’єкта промислової власності за кордоном.
40 Передання майнових прав на секрети виробництва
41 Поняття авторського права та сфера його дії.
42 Поняття й ознаки комерційного (фірмового) найменування. Вимоги до комерційного найменування.
43 Поняття патентного права.
44 Поняття патенту. Строки дії патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.
45 Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможності, строк правової охорони.
46 Поняття раціоналізаторської пропозиції та її правові ознаки.
47 Поняття сорту рослин та порід тварин. Умови патентоспроможності нових сортів рослин. Об’єкти правової охорони на сорти рослин.
48 Поняття суміжних прав та сфера їх дії. Види суміжних прав.
49 Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав.
50 Поняття та ознаки комерційної таємниці. Строк правової охорони.
51 Поняття та ознаки корисної моделі, строк правової охорони.
52 Поняття торгівельної марки і умови їх правової охорони. Строк правової охорони.
53 Поняття і обов’язки винахідників службових винаходів
54 Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності.
55 Поняття, ознаки винаходу, строк правової охорони.
56 Порушення прав на торговельну марку. Захист прав на торговельну марку.
57 Порядок отримання патенту на винахід.
58 Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення.
59 Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.
60 Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Подача заявки на патентування сортів рослин.
61 Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.
62 Похідний твір та його правове значення.
63 Права автора промислового зразка.
64 Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації відкриттів.
65 Права авторів раціоналізаторської пропозиції.
66 Права виконавців та їх зміст.
67 Права виробників фонограм (відеограм) та їх зміст.
68 Права власника щодо результатів створених за службовим зав­данням.
69 Права програм (передач) організацій мовлення.
70 Права та обов'язки, ідо слідують із реєстрації компонування інте­гральної мікросхеми.
71 Права та обов’язки, що виникають з патенту.
72 Права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку. Обме­ження прав володільця торговельної марки.
73 Право слідування.
74 Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності.
75 Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав на винахід та корисну модель
76 Правові та технічні засоби захисту комп’ютерних програм.
77 Правомірне використання твору без згоди автора.
78 Примусове відчуження патентних прав.
79 Примусові ліцензії та порядок їх надання.
80 Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патенту на промисловий зразок недійсним.
81 Припинення права на комерційне найменування.
82 Процедури патентування торговельної марки.
83 Підстави набуття державою прав інтелектуальної власності.
84 Підстави припинення дії свідоцтва на торгівельну марку.
85 Реєстрація авторського права.
86 Реєстрація географічного зазначення та порядок її здійснення. Правові наслідки реєстрації географічного зазначення.
87 Спадкування прав інтелектуальної власності Правонаступники.
88 Співавторство та його види. Визначення авторства. Регулювання відносин між співавторами.
89 Стаття 12. Умови державної реєстрації сорту
90 Стаття 13. Назва сорту
91 Строки охорони авторських прав
92 Суб’єкти прав на комерційну таємницю.
93 Суб’єкти права на сорти рослин.
94 Тимчасова правова охорона, її значення та зміст.
95 Умови визнання позначення добре відомою маркою.
96 Формальна експертиза та її наслідки.
97 Формула винаходу та її правове значення
98 Цивільно-правова відповідальність за порушення права інтелекту­альної власності.
17.12.2015; 23:47
хиты: 8207
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь