пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Право інтелектуальної власності

1 Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.
2 2. Поняття та предмет права інтелектуальної власності.
3 3. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.
4 4. Основні інститути права інтелектуальної власності.
5 1. Система джерел авторського та суміжних прав.
6 2. Система джерел патентного права (національні джерела та міжнародні договори).
7 3. Джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.
8 4. Національні джерела правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності:
9 I. Поняття й ознаки об'єкта авторського права.
10 2. Види об'єктів авторського права.
11 3. Загальні положення про суб'єкти авторського права.
12 4. Автори твору.
13 5. Інші суб'єкти авторського права.
14 1. Зміст та види авторських прав (питання викладено тезисно).
15 2. Особисті немайнові права авторів.
16 3. Майнові права авторів.
17 4. Вільне використання творів.
18 5. Строк дії авторського права.
19 1. Загальні положення про суміжні права.
20 2. Права виконавця.
21 3. Права виробників фонограм або відеограм.
22 4. Права організацій мовлення.
23 1. Види порушень авторських і суміжних прав.
24 2. Порядок і основні форми захисту авторських і суміжних прав.
25 3. Способи захисту авторських і суміжних прав (питання викладено тезисно).
26 4. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.
27 1. Поняття й ознаки об'єктів патентного права.
28 2. Суб'єкти патентного права.
29 3. Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.
30 4. Обов'язки патентоволодільця.
31 5. Патентне відомство та апеляційна палата.
32 1. Порядок оформлення патентних прав.
33 2. Складання та подання заявки.
34 3. Розгляд заявки в патентному відомстві.
35 4. Державна реєстрація права на винахід, корисну модель, промисловий зразок та видача патенту.
36 5. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах.
37 1. Види порушень прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
38 2. Адміністративний порядок захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
39 3. Цивільно-правові засоби захисту прав (питарння викладено тезисно).
40 4. Кримінальна відповідальність за порушення прав.
41 1. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування.
42 2. Правова охорона торговельної марки.
43 3. Оформлення прав на торговельну марку.
44 4. Правова охорона географічного зазначення.
45 5. Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього.
29.12.2014; 17:42
хиты: 6765
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь