пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4. Обов'язки патентоволодільця.

Обов'язками патентоволодільця є:

• сплата патентних зборів;

• використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
Зборами є обов'язкові платежі, які державні або інші органи стягують з

фізичних та юридичних осіб за надані послуги.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» це платежі за здійснення Патентним відомством дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти патентного права та видачею охоронних документів.

Перелік зборів, розміри і порядок їхньої сплати регламентує Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. за № 901.

Кошти, що надходять від сплати зборів, використовують для розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності.

Збір за подання заявки - це збір, який сплачують при поданні заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до законів України про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до відомства разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Збір за подання заявки - це збір, який сплачують при поданні заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до законів України про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до відомства разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Крім цього, патентоволоділець повинен сплатити збір за проведення експертизи заявки на винахід по суті, збір за видачу патенту та річний збір.

Річний збір - це збір, який сплачують за підтримання чинності патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Збір за подання заявки - це збір, який сплачують при поданні заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до законів України про охорону прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти до відомства разом із заявкою або протягом 2 місяців від дати подання заявки.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу, корисної моделі визнають виготовлення, пропонування до продажу, введення в господарський обіг, застосування, ввезення або зберігання в зазначених цілях продукту, що його охороняє патент.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнають виготовлення,

пропонування до продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.


17.11.2014; 01:05
хиты: 322
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь