пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4. Національні джерела правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності:

1)  глава 38 ЦК України охороняє право інтелектуальної власності на
наукове відкриття;

2)          глава 40 ЦК України - на компонування інтегральної мікросхеми;

3)          Закон   України   "Про   охорону   прав   на   топографії   інтегральних
мікросхем" від 05.11.1997 p.;

4)          Правила   складання,   подання   і   розгляду   заявки   на   реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми від 03 липня 1998 р. за № 420/2860;

5)          глава 42 ЦК України - на сорт рослин, породу тварин;

6)          Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993;

7)          Правила складання та подання заявки на видачу патенту на сорт
рослин" від 07 квітня 1994 р. за № 70/279;

8)          глава 41 ЦК України - на раціоналізаторську пропозицію;

9)          Тимчасове  положення  про  правову  охорону  об'єктів  промислової
власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні затверджене
Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92;

 

10)                                     Положення  про  свідоцтво  на  раціоналізаторську  пропозицію,
затверджене наказом Держпатенту від 04 вересня 1995 р. № 323/859;

11)                                     глава 46 ЦК України - на комерційну таємницю;

12)                                     глава 4, ст. ЗО Закону України "Про захист від недобросовісної
конкуренції"".

Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності:

1)  Вашингтонський договір про інтелектуальну власність на інтегральні
мікросхеми (Вашингтонський договір), 1989 p.;

2)               Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав
інтелектуальної   власності   на   топології   інтегральних   мікросхем
(частина II, розділ 6);

3)               Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень, 1961 p.;

4)               Акт 1978 p.;

5)               Акт 1991 p.;

6)               паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька
конвенція);

7)               Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав
на закриту інформацію (частина II, розділ 7).


17.11.2014; 01:05
хиты: 240
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь