пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3. Джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

Національні джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг:

1)     Глава    43    Цивільного    кодексу    України    присвячена    праву
інтелектуальної власності на комерційне найменування;

2) Система законодавства України про торговельні марки:

а)    глава   44   ЦК   України   "Право   інтелектуальної   власності   на
торговельну марку (ст.ст. 492-500);

б) Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від
15 грудня 1993 p.;

в)  Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права
власності   на   знак   для   товарів   і   послуг   та   ліцензійного   договору   на
використання знака для товарів і послуг від 21 червня 1995 р. за № 182/718.

3) Система законодавства України про охорону географічних зазначень:

а) глава 45 ЦК України;

б) Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів".
Міжнародні джерела правового регулювання засобів індивідуалізації

товарів і послуг:

Договори, що встановлюють міжнародну систему охорони:

1)  Паризька Конвенція про охорону промислової власності, 1883 p.;

2)          Мадридська  Угода  про  недопущення  неправдивих  або  таких,   що
вводять в оману, зазначень походження товарів (Мадридська угода),
1891 p.;

3)          Найробський договір про охорону олімпійського символу, 1981 p.;

4)          Договір про закони, що стосуються товарних знаків (TLT), 1994 p.;

5)          Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав
на товарні знаки (частина II, розділ 2) та на географічні зазначення
(частина II, розділ 3), 1994 р.

Договори, що полегшують одержання охорони промислової власності в кількох країнах:

1)  Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (мадридська
угода), 1891р.;

2)         Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків,
1989р.;

3)         Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та
їхньої міжнародної реєстрації (Лісабонська угода), 1958 p.;

Договори, що засновують міжнародні класифікаційні системи:

1) Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода), 1957 p.;

  2) Віденська     угода     про     заснування     Міжнародної     класифікації зображальних елементів знаків (Віденська угода), 1973 p.;


17.11.2014; 01:05
хиты: 316
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь