пользователей: 21281
предметов: 10473
вопросов: 178149
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2. Система джерел патентного права (національні джерела та міжнародні договори).

Національні джерела патентного права.

Глава 39 «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» (статті 459-470) ЦК;

Закон України від 15 грудня 1993 р. за № 3687 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з наступними змінами і доповненнями;

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки ". Цей Закон має таку саму структуру, що й Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тому що їхні об'єкти мають багато спільного з погляду охорони прав на них.

До джерел патентного права також належать нормативно-правові акти Держпатенту України та Міністерства освіти і науки України:

-         Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну
модель) до публікації від 27 грудня 1994 р. № 319/529;

-         Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявок на винахід
(корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру
патентів України, про корисні моделі від 21 березня 1995 р. за №
76/612;

-         Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
винаходу (корисної моделі) в іноземних державах від 01 червня 1995
р. за №164/700;

-         Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на
використання винаходу (корисної моделі) від 21 червня 1995 р. за №
180/716;

-         Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що
охороняються авторськими свідоцтвами СРСР від 26 липня 1995 р. за
№ 246/782;

-         Інструкція про особливості складання та подання заявок на винаходи
(корисні моделі), що становлять державну таємницю, від 14 березня
1996р.за№111/1136;

-         Порядок розгляду заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять
державну таємницю, від 09 квітня 1996 р. за № 172/1197;

-         Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи та
порядок видачі патентів від 18 червня 1996 р. за № 304/1329;

-         Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
промислового зразка в іноземних державах від 1 червня 1995 р. за №
163/699;

-         Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності
на  промисловий  зразок та ліцензійного  договору  на  використання
промислового зразка від 21 червня 1995 р. за № 181/717;

-         Правила проведення експертизи заявки на промисловий зразок від 24
липня 1995 р. за № 232/768;

-         Інструкція про порядок видачі патентів України на промислові зразки,
що охороняються свідоцтвами СРСР, від 26 липня 1995 р. за №
247/783 та ін.

Міжнародні джерела патентного права.

Договори, які встановлюють міжнародну систему охорони:

1) Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька
конвенція) (1883 p.);

2)      Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав
на патенти (частина II розділ 5) і промислові зразки (частина II розділ 4).

Міжнародні договори, що полегшують одержання охорони промислової власності в кількох країнах:

1)         Договір про патентну кооперацію (РСТ) (Вашингтон, 1970 p.);

2)         Договір про патентне право (PLT) (Женева, 2000 p.);

3)         Будапештський   договір   про   міжнародне   визнання   депонування
мікроорганізмів   для   цілей   патентної   процедури   (Будапештський
договір), 1977 p., переглянутий у 1980 p.;

4)         Гаазька  угода  про  міжнародне  депонування   промислових  зразків
(прийнята у рамках Паризької конвенції, 1925 p.).

Договори, що запроваджують міжнародні класифікаційні системи:

 

1)  Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Угода
про МІЖ), 1971р.;

2)    Локарнська   угода   про   заснування   Міжнародної   класифікації
промислових зразків, 1968 р.


17.11.2014; 01:05
хиты: 397
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь