пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2. Система джерел патентного права (національні джерела та міжнародні договори).

Національні джерела патентного права.

Глава 39 «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» (статті 459-470) ЦК;

Закон України від 15 грудня 1993 р. за № 3687 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з наступними змінами і доповненнями;

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки ". Цей Закон має таку саму структуру, що й Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тому що їхні об'єкти мають багато спільного з погляду охорони прав на них.

До джерел патентного права також належать нормативно-правові акти Держпатенту України та Міністерства освіти і науки України:

-         Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну
модель) до публікації від 27 грудня 1994 р. № 319/529;

-         Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявок на винахід
(корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру
патентів України, про корисні моделі від 21 березня 1995 р. за №
76/612;

-         Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
винаходу (корисної моделі) в іноземних державах від 01 червня 1995
р. за №164/700;

-         Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на
використання винаходу (корисної моделі) від 21 червня 1995 р. за №
180/716;

-         Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що
охороняються авторськими свідоцтвами СРСР від 26 липня 1995 р. за
№ 246/782;

-         Інструкція про особливості складання та подання заявок на винаходи
(корисні моделі), що становлять державну таємницю, від 14 березня
1996р.за№111/1136;

-         Порядок розгляду заявок на винаходи (корисні моделі), що становлять
державну таємницю, від 09 квітня 1996 р. за № 172/1197;

-         Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи та
порядок видачі патентів від 18 червня 1996 р. за № 304/1329;

-         Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
промислового зразка в іноземних державах від 1 червня 1995 р. за №
163/699;

-         Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності
на  промисловий  зразок та ліцензійного  договору  на  використання
промислового зразка від 21 червня 1995 р. за № 181/717;

-         Правила проведення експертизи заявки на промисловий зразок від 24
липня 1995 р. за № 232/768;

-         Інструкція про порядок видачі патентів України на промислові зразки,
що охороняються свідоцтвами СРСР, від 26 липня 1995 р. за №
247/783 та ін.

Міжнародні джерела патентного права.

Договори, які встановлюють міжнародну систему охорони:

1) Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька
конвенція) (1883 p.);

2)      Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав
на патенти (частина II розділ 5) і промислові зразки (частина II розділ 4).

Міжнародні договори, що полегшують одержання охорони промислової власності в кількох країнах:

1)         Договір про патентну кооперацію (РСТ) (Вашингтон, 1970 p.);

2)         Договір про патентне право (PLT) (Женева, 2000 p.);

3)         Будапештський   договір   про   міжнародне   визнання   депонування
мікроорганізмів   для   цілей   патентної   процедури   (Будапештський
договір), 1977 p., переглянутий у 1980 p.;

4)         Гаазька  угода  про  міжнародне  депонування   промислових  зразків
(прийнята у рамках Паризької конвенції, 1925 p.).

Договори, що запроваджують міжнародні класифікаційні системи:

 

1)  Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Угода
про МІЖ), 1971р.;

2)    Локарнська   угода   про   заснування   Міжнародної   класифікації
промислових зразків, 1968 р.


17.11.2014; 01:05
хиты: 640
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь