пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


іва аіівацф

1 1.Національна мова
2 2. Державна мова
3 ocutio), 4)Завчання, запам'ятовування тексту (memoria - «пам'ять»), 5)Проголошення (pronuntiatio). 19
4 Анотація
5 Бланк
6 В усномуділово́муспілкува́ннітелефо́н
7 Дипломна робота
8 Дискусія, етапи організації
9 До документів з особового складу
10 Документ
11 Ділове спілкування
12 Комп'ютерні презентації
13 Конспект
14 Курсова робота
15 Мова професійного спілкування
16 Мова і культура
17 Мовна норма
18 Мовний Стиль
19 Мовний етикет
20 Нарада
21 Науковий стиль – стиль фахової комунікації
22 Науковий текст і професійний науковий виклад
23 Невербальне спілкування
24 Ознаки терміна
25 Офіційно-діловий стиль
26 Переклад
27 Перемовини
28 Презентація
29 Реферат
30 Риторика
31 Словники
32 Службовий лист
33 Співбесіда з роботодавцем
34 Тези
35 Термін
36 Термінологічні словники
37 Усне спілкування
38 ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК
39 Функцією спілкування
40 види документів
41 види спілкування
42 групи термінів
43 довідково - інформаційні
44 етапи спілкуваня
45 збори
46 професіоналізми та номенклатурні назви.
47 реквізити
48 спілкування
49 творення термінів
50 це усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такі жанри, як доповідь, інформаційна, привітальна і торгова промова. В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів: 1)добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу (inventio - «винахід»), 2)Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності (dispositio - «розташування»), 3)»Словесне вираження», літературна обробка мови (e
хиты: 4583
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь