пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


вавіааи

1 1.Національна мова
2 2. Державна мова
3 Мовна норма
4 Мова професійного спілкування
5 Мова і культура
6 Мовний етикет
7 Словники
8 Мовний Стиль
9 Науковий стиль
10 Офіційно-діловий стиль, визначення.
11 спілкування
12 види спілкування
13 Функцією спілкування
14 етапи спілкуваня
15 Невербальне спілкування
16 Ділове спілкування
17 Рито́рика
18 ocutio), 4)Завчання, запам'ятовування тексту (memoria - «пам'ять»), 5)Проголошення (pronuntiatio). 19
19 це усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такі жанри, як доповідь, інформаційна, привітальна і торгова промова. В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів: 1)добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу (inventio - «винахід»), 2)Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності (dispositio - «розташування»), 3)»Словесне вираження», літературна обробка мови (e
20 Презентація як різновид професійного мовлення
21 Комп'ютерні презентації
22 Усне спілкування
23 В усномуділово́муспілкува́ннітелефо́н
24 Ділові перемовини, форма, етапи
25 Дискусія
26 Нарада
27 збори
28 Співбесіда з роботодавцем
29 Документ
30 реквізити
31 ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК
32 Бланк, визначення
33 види документів
34 До документів з особового складу
35 довідково - інформаційні
36 Службовий лист
37 Термін
38 Ознаки терміна
39 професіоналізми та номенклатурні назви.
40 групи термінів
41 творення термінів
42 Термінологічні словники
43 Науковий текст і професійний науковий виклад
44 Тези, визначення та види тез
45 Конспект
46 Анотація
47 Реферат
48 Дипломна робота
49 Курсова робота
50 Переклад
хиты: 5653
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь