пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


авава

1 1.Національна мова
2 2. Державна мова
3 Мовна норма
4 Мова професійного спілкування
5 Мова і культура
6 Мовний етикет
7 Словники
8 Мовний Стиль
9 Науковий стиль
10 Офіційно-діловий стиль
11 Спілкування. Характер тасторони спілкування
12 види спілкування
13 Функцією спілкування
14 етапи спілкуваня
15 Невербальне спілкування
16 Ділове спілкування
17 Рито́рика
18 ocutio), 4)Завчання, запам'ятовування тексту (memoria - «пам'ять»), 5)Проголошення (pronuntiatio). 19
19 Публічний виступ
20 Презентація
21 Комп'ютерні презентації
22 Усне спілкування
23 В усномуділово́муспілкува́ннітелефо́н
24 Перемовини
25 Дискусія
26 Нарада
27 збори
28 Співбесіда з роботодавцем
29 Документ, визначення, властивості, функції
30 постійні й змінні реквізити документа
31 ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК
32 Бланк
33 види документів за ознаками класифікації і групами
34 До документів з особового складу
35 довідково-інформаційної документації, їх види
36 Службовий лист
37 "Термін" визначення
38 Ознаки терміна
39 професіоналізми та номенклатурні назви.
40 групи термінів
41 творення термінів
42 Термінологічні словники
43 Науковий текст і професійний науковий виклад
44 Тези
45 Конспект, визначення спосіб конспектування
46 Анотація
47 Реферат
48 Дипломна робота
49 Курсова робота
50 Переклад
27.03.2014; 16:14
хиты: 6251
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь