пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Fizika

1 Механіка
2 Систе́ма ві́дліку
3 Положення об'єкту (матеріальної точки)
4 Траєкторією
5 Радіусом кривизни
6 Інерці́йна систе́ма ві́дліку
7 Закони Ньютона
8 Закон збереження імпульсу
9 кін. І потенц е
10 Консервативні сили
11 Неконсервативними
12 Закон збереження енергії
13 Дисипація
14 Теорема Гюйгенса-Штейнера
15 Моме́нт інерції
16 Умови рівноваги тіл
17 Рівняння моментів відносно осі
18 Обертальним називається рух,
19 Осьовим моментом інерції
20 Си́ла інерції
21 Відцентрова сила
22 Неінерціальною системою відліку
23   Закон збереження моменту імпульсу
24 1. Рух об’ємного тіла в центральному полі
25 вісь гіроскопа,
26 Перетворення Лоренца
27 Принцип відносності
28 Перетворення Галілея
29 Спеціальна теорія відносності (СТВ)
30 Динаміка спеціальної теорії відносності; 9.2. Релятівський імпульс; 9.3. Маса і енергія релятівської частинки та їх взаємний зв»язок.
31 Основні поняття релятівської динаміки матерільної точки
32 Загальна теорія відносності (ЗТВ)
33 Межа застосування класичної механіки
34 Термодинамічними називаються системи,
35 Молекулярно-кінетична теорія
36 Термодинамічні фази і агрегатні стани речовини
37 Структура рідин: близький порядок, радіальна функція розподілу
38 Зако́н О́ма
39 Коефіціє́нт ко́ри́сної ді́
40 Пості́йний струм
41 Энергия системы зарядов
42 Энергия заряженного проводника
43 Энергия заряженного конденсатора
44 Провідники в електричному полі
45 Конденсáтор
46 Закон обертального руху твердого тіла
47 Плоскопаралельним або плоским рухом
48 Принцип відносності Галілея
49 Політропічний процес
50 Класична теорія теплоємності
51 Термодинамічна система 
52 Термодинамічні стани та процеси
53 Ідеальний газ.
54 Рівняння стану ідеального газу 
55 Парціальний тиск 
56 Поняття внутрішньої енергії
57 Робота термодинамічної системи
58 Термодинамічною ймовірністю
11.05.2014; 15:21
хиты: 14097
рейтинг:+3
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь