пользователей: 28469
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

70.Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвику національних меньшин у сучасній Україні.

Один із пріоритетів державної етнополітики України – забезпечення через відповідне законодавство однакових

можливостей для участі громадян, незалежно від їхньої національності, в усіх сферах матеріального і духовного життя,

гарантії їхніх рівних прав і свобод, що створює оптимальний баланс інтересів етнічних спільнот. У «Декларації про

державний суверінітет України» від 16 липня 1990 р. поняття «народ України» трактується як «громадяни Республіки усіх

національностей». Їм гарантовано право вільного національно-культурного розвитку, користування рідними мовами в різних

сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації. При цьому

забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості й традицій, національно-

етнографічних особливостей, функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

«Декларацією прав національностей» від 1 листопада 1991 р. було створено правові засади для самоорганізації

національних меншин, прояву їхньої ініціативи та політичної активності. Вони отримали державні гарантії прав на

сповідання своєї релігії, використання національної символіки, відзначення національних свят, на розвиток вільних контактів

з історичною батьківщиною.

Перші законодавчі акти України узгоджувалися з положеннями Загальної Декларації прав меншин ООН та міжнародних

пактів про права і свободи особистості. Саме цим можна пояснити те, що проголошення незалежності України широко

підтримали не тільки українці, а й інші етнічні групи. Про це свідчить аналіз підсумків Всеукраїнського референдуму 1

грудня 1991 р., понад 90% учасників якого підтвердили Акт проголошення незалежності України, який відповідає інтересам

усіх національностей, з яких складається народ України.

Закон України «Про національні меншини в Україні», котрий Верховна Рада прийняла 25 червня 1992 р., низка інших

документів разом з Конституцією України гарантують забезпечення національним меншинам рівних політичних,

економічних, соціальних та культурних прав. Зокрема, Конституція України гарантує забезпечення національним меншинам

рівних політичних, економічних, соціальних та культурних прав: «Держава сприяє консолідації та розвиткові української

нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності

всіх корінних народів і національних меншин України». Визнавши українську мову державною, Конституція України (ст. 10)

водночас гарантує «вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».

Закріплене Законом України про національні меншини України право на національно-культурну автономію гарантує

користування і навчання рідною мовою, вивчення рідної мови в державних закладах або через національні культурні

товариства, задоволення потреб у літературі, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних

закладів та будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству. В інших законах України «Про громадянство

України» (1991 р.), «Про освіту» (1992 р.), «Про біженців» (1997 р.) зафіксовано основні тенденції в державній етнополітиці.

Надзвичайно складною проблемою для українського суспільства стало відновлення прав депортованих народів.

Українська держава зобов’язалася вжити комплекс заходів щодо їхньої правової, соціально-політичної та культурної

реабілітації. Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання, пов’язані з поверненням кримських татар у

Кримську АРСР» (1992 р.), «Про утворення Фонду депортованих народів Криму» (1992 р.), «Про утворення Республіканської

комісії у справах депортованих народів Криму» (1992 р.) та інші сприяли виділенню матеріальних та фінансових ресурсів на

виконання програм економічного та соціально-культурного забезпечення депортованих народів Криму.

Безпосередньо за управління та контроль щодо проведення державної етнополітики відповідає Державний комітет

Україниу у справах національностей та міграції з відповідними управліннями і відділами обласних держадміністрацій. Його

було створено 1996 р. після ліквідації відповідного міністерства. При Кабінеті Міністрів діють Фонд розвитку національних

меншин, Рада національно-культурних товариств України. Значну роль у справах нацменшин відіграє депутатська постійна

комісія Верховної Ради. Український фонд культури розробив спеціальну програму «Збереження і розвиток культур народів,

які живуть на території України».

Етнонаціональний аспект віддзеркалено в «Комплексній програмі основних напрямів у розвитку культури до 2005 р.».

Створення державних структур свідчить про велике значення етнополітичного фактора для утвердження сувернітету

України, побудови правової демократичної держави.


хиты: 67
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь