пользователей: 28479
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

69.Розкрити зміст гуманітарної політики Української держави в період 1994-2001 р.

Гуманітарна політика є однією з центральних сладових загальної політики держави;вона охоплює людину як цілісність, спрямована на реалізацію інтересів людини ц всіх сферах її суспільного та індивідуального буття, має на меті забезпечити реалізацію національних і загальнолюдських гуманістичних пріоритетів, викристалізованих  народом і людством в ході їх історичного поступу. Підкреслен, шо основним джерелом формування гуманітарної політики України є українська культурно історична традиція.

Актуальність дослідження проблем формування, функціювання та розвитку гуманітарної політики належить до пріорітетних завдань вітчизняної гуманітарної науки – філософії, політології, культурології, тощо. І це зрозуміло. Утвердженя незалежної держави потребує виваженої, науково-обгрунтованої стратегії розвитку, яка б враховувала національні культурно- історичні традиції, світовий досвід, сучасні соціально-економічні, політичні і соціокультурні релігії. Центральне місце в цій стратегії має займати гуманітарна політика. Формування такої політики належить до стратегічних завдань державотворення. Дослідження цього процесу займають центральне місце в системі гуманітарних наук будь-якої демоктаричної держави світу.


хиты: 58
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь