пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

47. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті рр.

Хоча серед певних політичних кіл Польщі домінували відверто шовіністичні настрої, вона все-таки залишалася

європейською державою, що ґрунтувалася на конституційних засадах. Тому українці тут, попри статус другосортних

громадян, перебували в кращому політичному становищі, ніж їхні співвітчизники в СРСР. Політична палітра

західноукраїнського суспільства налічувала 12 партій, які передавали всю гаму ідеологічних переконань – від украй лівих до

вкрай правих. Загалом у визвольному русі західних українців проти польського панування в міжвоєнний час чітко

простежуються три основні течії: легальна, націоналістична та комуністична.

Важливою ланкою діяльності «легального сектору» були підтримка та розвиток мережі українських громадських

організацій: культурно-освітніх, економічних, молодіжних, спортивних тощо. Їхнє значення в умовах польської окупації

важко переоцінити. Так, товариство «Просвіта», згуртувавши близько півмільйона членів, підтримувало діяльність читалень,

публікувало навчальні матеріали, проводило низку курсів.

Певних успіхів удалося домогтися у вищій освіті та науці. Практично позбавлені доступу до ВНЗ на території Польщі,

українські вчені й молодь заснували потай від влади Український таємний університет у Львові (1921—1925).

Важливим чинником визвольного руху галицьких українців була греко-католицька Церква, національний характер якої

остаточно викристалізувався завдяки її главі митрополиту А. Шептицькому. Захищаючи інтереси пригнобленого люду, він

використовував свій хист, авторитет, власні фінанси. Щороку утримував 40 бідних студентів, у Львові на власні кошти

збудував середню школу, надавав матеріальну допомогу приватним школам, був щедрим меценатом та добрим знавцем

українського мистецтва.

Невпинне піднесення в міжвоєнні роки переживав український націоналізм. Це пояснювалося браком будь-яких

перспектив для українців у Польській державі домогтися права на національне самовизначення парламентськими засобами

та крахом радянофільських ілюзій, які певний час панували серед частини західноукраїнського суспільства. Націоналізм був

формою природного інстинкту української нації, як і будь-якої іншої, до самозбереження та самоповаги.
 


хиты: 66
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь