пользователей: 28479
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10.Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.

Офіційне запровадження християнства – панівної ідеології Київської Русі – її

правлячою верхівкою наприкінці 80-х років X ст. було значною історичною подією,яка суттєво вплинула на життя давньоруського суспільства. Ця епохальна подія була підготовлена всім перебігом внутрішнього розвитку східнослов’янської держави, що проходив у річищі загальноісторичних закономірностей.

У середині X ст. Київська Русь опинилася на роздоріжжі. Гостро постала

необхідність ідеологічного зміцнення соціально-економічних підвалин феодального суспільства, що зароджувалося. Основою його ідеології могла бути лише релігія. У виборі її перед давньоруською державою відкривалися кілька шляхів:1. Русь могла залишатися язичницькою

2. Київська держава могла прийняти іудаїзм

3. Русь могла прийняти й іслам

4. Нарешті, Русь могла запровадити християнство із Заходу

Проте вирішальним фактором у виборі релігії стали економічні інтереси.

Та все ж запровадження християнства в Київській Русі історично зумовлювалося внутрішніми соціально-економічними й політичними причинами,насамперед потребами феодального суспільного ладу, що формувався.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


хиты: 164
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь