пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Напишіть витяг з протоколу щодо особового складу і визначте його реквізити.


Витяг з протоколу - це відтворення частини протоколу, яка сто-

сується розгляду окремого питання. Його складають, надсилають (або

передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу
3. Дата протоколу.

4. Текст витягу.

5. Дата складання витягу.

6. Підпис секретаря або голови засідання.

7. Печатка.

Протокол №4
дата                                                                                                                                    м.Київ
загальних зборів викладачів з укр.мови

Присутні:23 особи (реєстраційний лист додається)
Голова: С.П. Денисюк
Секрктар: А.В. Каустов
                                               порядок денний
1.Звіт про виконаний навчальний план
2.Визначення основних переваг та недоліків у сфері навчання групи Он-21
3.Звернути увагу на студента Купченка Ю.О.

І. СЛУХАЛИ:
Відповіді студентів на питання викладачів( текст відповідей додається)

ВИСТУПИЛИ:
Купченко Ю.О. де висвітлив актуальні питання свого екзаменаційного білету))

УХВАЛИЛИ:
1. Відповіді студентів оцінити на оцінку “A(відмінно)”

2…..

 

9.


хиты: 694
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь