пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Напишіть доповідну записку і визначте її реквізити

Доповідна записка – документ, який адресують керівникові даної організації або організації вищого рівня. Містить детальний виклад якогось питання з висновками та пропозиціями укладача (Додаток 8).

Реквізити доповідної записки (на загальному бланку):

–  адресат (кому адресована доповідна записка): найменування посади, прізвище й ініціали посадової особи;

–  назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);

–  дата;

–  номер документа;

–  місце складання;

–  заголовок до тексту;

–  текст;

–  додаток, підстава;

–  підпис.

 

Взірець доповідної записки:

Навчально-методичне управління                                                           Директорові Інституту

                                                                                                               іноземної філології

                                                                                                                 проф Гончарову В І.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

 15.01.2010 №38-12/35

Про планування годин

 

     Доводимо до Вашого відома, що Наказом МОН України від

09.07.2009 року № 642 ≪Про організацію вивчення гуманітарних дис-

циплін за вільним вибором студента≫ та наказом НПУ імені

М.П. Драгоманова від 09.11.2009 ≪Про організацію вивчення дис-

циплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки≫

запроваджено обов'язкове вивчення дисципліни ≪Українська мова

(за професійним спрямуванням)≫ обсягом З ЕСТЗ кредити і підсум-

ковий контроль у формі державного іспиту.

     Просимо внести зміни до навчальних планів до 10 лютого

2010 року.

 

Начальник навчально-                                                                              Г. М. Бойко

методичного управління                                   

 

6.


хиты: 875
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь