пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Науковий текст і професійний науковий виклад

думки має певні особливості, серед яких є такі: посилання на цитовані джерела, відповідне оформлення додатків, рубрикація тексту .

Загальні ознаки:

 • точність
 • логічність
 • інформативність
 • обєктивність
 • абстрагованість
 • лаконічність
 • конкретність

Мовні ознаки

 • насиченість термінами
 • абстрактна лексика
 • широке вживання дієслів
 • наукова термінологія
 • вставні слова і словосполучення
 • ускладнений синтаксис
 • чітка структура тексту
 • цитати, посилання
 • відсутність емоційного забарвлення

Текст наукової роботи складається з композиційних одиниць, які називають рубриками. Утворену з усього повідомлення велику кількість рубрик, розташованих у певному порядку, називають рубрикацією, яка є моделлю композиційної будови (структури) повідомлення. Інакше кажучи, рубрикація – це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої.

Залежно від того, куди входить рубрика (в основний текст чи апарат видання) рубрики поділяють на системні (відтворюють лише основний текст) та позасистемні (відтворюють елементи, які не належать до основного тексту, наприклад, вступ, список літератури)

44


хиты: 89
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь