пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

До документів з особового складу

відносяться заява, характеристика,

автобіографія, наказ з особового складу, доручення, розписка тощо.

 

Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі

ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу

з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників,

відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та

ін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що,

зважаючи на те що ), оповідний характер викладу, перевага прямого

порядку слів у реченнях, повна відсутність художньо-зображальних

засобів. До документів ставляться найвищі вимоги: використання

спеціальних термінів, дат, цифрових даних, точна назва установ.

 

Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через
державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані
їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення
тощо) чи захищають свої інтереси.

 
Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і
моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він
відпрацював на даному підприємстві (учня, студента).

 
Автобіографія – це документ, у якому особа власноручно у хронологічному
порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.

 
Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником установи,
організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його
компетенції і стосується організаційних або кадрових питань.

 

35


хиты: 180
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь