пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Мовна норма

— сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які

закріплюються у процесі спілкування. Головні ознака мовної норми — унормованість,

обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність

Норми літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил, якими

користуються мовці в усному й писемному мовленні

 

 

Типи норм

Розрiзняють такі структурно-мовні типи норм:

Графічні норми – правильна передача звуків на письмі: не дошч, а дощ.

Орфоепічні норми – це правила вимови звуків та звукових комплексів: не [грунт], а

[ґрунт], не [рімний], а [рівний].

Акцентні норми – правильне наголошування слів

Лексичні норми – це правила слововживання, які регулюють вибір слова: не учбовий, а

навчальний, не поставщик, а постачальник.

Орфографічні норми – це правила написання слів та їхніх частин: не

бесвідповідальний, а безвідповідальний, не дослідженний, а досліджений.

– Граматичні норми, до складу яких входять морфологічні – це вибір правильних

словоформ, засобів словотворення: не завідуючий, а завідувач, не доповідів, а доповідей, а

також синтаксичні – правила побудови речень та словосполучень (не по службовим

справам, а у службових справах).

Пунктуаційні норми – уживання розділових знаків: Посадова інструкція – це правовий

акт.

Стилістичні норми – використання мовних засобів, властивих певному стилю:

Прийміть мене на посаду інженера (неправильно) – Прошу зарахувати мене на посаду

інженера (правильно).

 

3.


хиты: 87
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь