пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1.Національна мова

— мова соціально-історичної спільноти людей, спільна мова нації,

котра разом з іншими ознаками (спільність території, культури, економічного життя та ін.)

характеризує конкретну націю.

Таке поняття як національна мова охоплює загальнонародну українську мову – як літературну, так і територіальні діалекти, професійні й соціальні жаргони, суто розмовну лексику. Вищою формою національної мови є літературна мова.

Літературна мова - це варіант загальнонародної мови, загальнонаціональна мова,

оброблена майстрами (письменниками, науковцями, митцями, учителями тощо),

відзначається наявністю орфоепічної та граматичної норми й обслуговує багатоманітні

культурні потреби народу. Літературна мова є мовою художньої літератури, освіти, науки,

державних установ, ЗМІ, театру, кіно тощо. Літературна мова протиставляється діалектам,

просторіччю, жаргонам. Вона має 2 форми - Усну і писемну, низку функціональних

стилів.

Вона обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, державну,

культуру, радіо і телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут людей); є

засобом вираження національної культури, національної самосвідомості носіїв мови.

Поняття національна мова ширше за поняття літературна мова.

 

 


хиты: 94
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь