пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Закон обертального руху твердого тіла

Розглянемо рух твердого тіла закріпленого в нерухомій точці навколо якої може обертатись. Ця точка навколо якої тіло може обертатись називається центром обертання. Сумістимо цю точку з початком системи координат . В такому випадку положення тіла в просторі буде повністю визначене. (ri *(dF/dt))=L(vektor)- момент імпульсу;M=(ri(vektor)*fi(vektor))
 

  – момент сил для і-тої точки  (Fi- рівнодійна всіх зовнішніх сил прикладених до і-тої точки.)
Якщо взяти суму і просумувати по всіх точках, то результуючий імпульс L буде: L.= sumaL(vector)
Векторна сума моментів імпульсу відносно точки О всіх внутрішніх сил Fik→M(vector)=.suma(Ri*Fi)
Швидкість зміни імпульса тіла, що обертається навколо точки дорівнює результуючому моменту відносно цієї точки всіх зовнішніх сил, які прикладені до цього тіла. Це і є основний закон обертального руху твердого тіла.


хиты: 1016
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь