пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


вісь гіроскопа,

то можна спостерігати своєрідне явище, яке називається гіроскопічним ефектом. Цей ефект проявляється в тому, що рух осі гіроскопа визначається не напрямом дії зовнішньої сили, а напрямом її моменту. Так, при дії пари сил, що намагаються повернути вісь гороскопа АА навколо осі СС, вона

повертається навколо осі ВВ. Така поведінка гіроскопа повністю пояснюється основним рівнянням динаміки обертального руху. Справді, момент пари сил М за час ∆t спричиняє приріст моменту імпульсу гіроскопа на величину ∆L=M∆t  , вектор якого паралельний вектору М  і напрямлений вздовж осі СС від нас за рисунком. Тепер момент імпульсу гіроскопа Lᶦ=L+∆L. Оскільки вісь гіроскопа АА повинна збігатися за напрямом з вектором Lᶦ, то гіроскоп здійснює поворот навколо навколо осі ВВ. Вісь обертання гіроскопа займає положення А₁ А₁. Якщо на гіроскоп тривалий час діє момент пари сил, то вісь гіроскопа повертатиметься доти, доки вектори Lᶦ і М не збігатимуться з напрямом.

Гіроскоп з досить великим моментом інерції, приведений у швидке обертання. Має великий момент імпульсу. Якщо на такий гіроскоп подіє короткочасно навіть значний момент сил, то зміна його  моменту імпульсу буде незначною, а гіроскоп наче протидіятиме будь-яким спробам змінити модуль і напрям його моменту імпульсу. З цим пов’язана стійкість, яку має гіроскоп після приведення його в швидке обертання.


11.05.2014; 15:21
хиты: 284
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь