пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


кін. І потенц е

Потенціальна енергія — частина енергії фізичної системи, що виникає завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми щодо цієї системи тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі. Разом із кінетичною енергією, яка враховує не тільки положення тіл у просторі, а й рух, потенціальна енергія складає механічну енергію фізичної сиcтеми.

Кінети́чна ене́ргія — частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху.

Теорема1: робота всіх зовнішніх сил, які діють на матеріальну точку,дорівнює приросту кінетичної енергії цієї точки

Теорема2: робота всіх зовнішніх сил. Які діють на систему матеріальних точок, дорівнює приросту кінетичної енергії цієї системи.

Приріст кінетичної енергії системи визначається роботою як зовнішніх, так і внутрішніх сил. Внутрішні сили не можуть змінити  імпульсу всієї системи, але їхня робота не дорівнює нулю.

Робота сили в загальному випадку залежить від форми траєкторії руху матеріальної точки. Однак існують сили, на роботу яких не впливає форма траєкторії. У зв’язку з цим всі сили, які зустрічаються в механіці матеріальних точок, поділяють на консервативні і неконсервативні.


хиты: 232
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь