пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Траєкторією

називається сукупність усіх положень матеріальної точки, яка рухається — в загальному випадку вона є кривою лінією, вид якої залежить від характеру руху точки та обраної системи відліку.

                Вектор переміщення – це вектор, проведений з початкового положення в кінцеве.

Вектор швидкості дорівнює похідній від радіуса вектора тіла, що рухається по часу.

Вектор прискорення – це вектор. Що дорівняє похідній від вектора швидкості по часу або що ж те саме 2-ій похідній від радуса вектора по часу.

Вектор прискорення можна розкласти на суму двох векторів: доцентрового та тангенціального прискорення.

Доцентрове прискорення виражає зміну швидкості за напрямком.

Тангенціальне прискорення виражає зміну швидкості за модулем або за абсолютною величиною. Тангенціальне прискорення спрямоване по дотичній, а доцентроване спрямоване перпендикулярно до швидкості руху.


хиты: 341
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь