пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Механіка

– це розділ фізики, що вивчає найпростіші форми руху матерії, які полягають у переміщенні в просторі одних тіл відносно інших. Щоб кількісно описати рух тіла, треба ввести систему відліку вибрати тіло відліку і зв’язати з ним систему координат та прилад для відліку часу.

У кінематиці створюють наближені моделі, нехтуючи деякими несуттєвими факторами. Наприклад, при вивченні найпростішого– поступального руху вводиться поняття матеріальної точки. Матеріаль- на точка – це тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі. Поступальним називають рух тіла всі точки якого рухаються так, що пряма, яка зєднує дві будь-які точки тіла, залишається пара- лельною сама собі. Тоді, щоб описати рух тіла, достатньо описати рух однієї будь-якої точки тіла.

Механіка поділяється на три розділи – кінематику, динаміку і статику.

 


хиты: 284
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь