пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» укр.мова.
» polit.

10. Розряди числівників за значенням та за будовою

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові.

Кількісними називаються числівники, котрі позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки? Серед них виділяють:

власне кількісні – називають точно окреслену кількість у цілих одиницях: п’ять гектарів, двадцять зошитів, двісті п’ятдесят днів

збірні – позначають певну кількість як неподільну, нечленовану сукупність предметів. До збірних належать числівники від двоє до двадцятеро і тридцятеро, а також обидва, обоє, обидві.

дробові- називають точно фіксовану кількість частин від цілої: три п’ятих, дві третіх. Кожен дробовий числівник складається із кількісного і порядкового. Дробові числівники можуть поєднуватися із власне кількісними, що позначають число цілих одиниць: одна ціла три п’ятих, шість цілих одна третя. До дробових зараховують також числівник півтора, півтори, півтораста.

неозначено-кількісні: вказують на невизначену, нефіксовану кількість: багато (небагато), мало(немало), чимало, кілька, декілька, кількадесят, кільканадцять, кількасот, стільки, скільки.

Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа. Виняток становлять числівники один (одна, одне, одно), одні, два, дві; обидва, обидві, півтора, півтори.

Порядковими називаються числівники, які позначають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий?котра?котре?котрі? перший, перша, перше, перші.

Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.

У реченні такі числівники виконують функцію означення, а також іменної частини складеного присудка.

Порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку: друга категорія, сто двадцять восьма стаття.

Запам’ятайте! У складених порядкових числівниках відмінюють тільки! останнє слово.

За будовою числівники поділяються на:

Прості: числівники, що мають один корінь: один, три, сто

Складні: числівники, що у своєму складі мають два корені: одинадцять, двадцять, двісті, триста.

Складені: числівники, які містять в собі два і більше простих чи складених числівників: двадцять чотири, тисяча дев’ятсот п’ятий

 


19.06.2014; 16:29
хиты: 1790
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь