пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» укр.мова.
» polit.

28. Ознаки тоталітарних режимів

Тоталітаризм - певний тип політичної системи, специфічний політичний і суспільний устрій, політичне і соціальне явище XX століття. Термін "тоталітаризм" походить від позднелатинских слів "totalitas" - повнота, цілісність і "totalis" - весь, цілий, повний, що стосовно політичного режиму означає повне (тотальне) підпорядкування громадян державі, тобто одержавлення (этатизация – від фр. Etat - держава).
 

Ознаки тоталітарного режиму такі:

  • Диктатура однієї партії
  • Зрощення партій і держави
  • Панування партійної та державної еліти
  • Непомірне звеличення (культ) особи вождя
  • Контроль партії і держави над економікою
  • Політичний контроль
  • Втручання в приватне життя громадян
  • Репресії і переслідування

28/2

Легіти́мність (від лат. legitimus — законний) — це морально-психологічне сприйняття влади громадянами[Джерело?], визнання її права здійснювати управління соціальними процесами, згода, готовність їй підпорядковуватися. У вузькому розумінні легітимною визнається законна влада, утворена згідно із процедурою, передбаченою законами.

 


11.01.2015; 14:36
хиты: 150
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь