пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» латина

латина

1 Історія розвитку латинської мови.
2 Латинська фонетика. Правила читання голосних, приголосних та буквосполучень.
3 Загальна характеристика будови латинської мови (частини мови, порядок слів в реченні, утворення нових слів та словоформ).
4 Загальна граматична характеристика іменника (постійні та змінні категорії).
5 Іменники І відміни.
6 Іменники ІІ відміни.
7 Іменники ІІІ відміни. Типи відмінювання.
8 Іменники ІV відміни.
9 Іменники V відміни.
10 Прийменник. Правила та особливості вживання.
11 Загальна граматична характеристика прикметника (постійні та змінні категорії).
12 Прикметники І - ІІ відміни.
13 Прикметники ІІІ відміни.
14 Утворення “правильних” ступенів порівняння прикметників.
15 Особливості утворення ступенів порівняння прикметників.
16 Суплетивні ступені порівняння прикметників.
17 Відприйменникові прикметники. Неповні ступені порівняння.
18 Вживання відмінків при ступенях порівняння. Ablativus comparationis та Genetivus partitivus.
19 Дієприкметник майбутнього часу активного стану.
20 Дієприкметник теперішнього часу активного стану.
21 Дієприкметник минулого часу пасивного стану.
22 Загальна граматична характеристика дієслова (постійні та змінні категорії).
23 Основи та основні форми дієслова
24 Час praesens indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
25 Час Imperfectum indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
26 Час futurm I indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
27 Час perfectum indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
28 Час plusquamperfectum indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
29 Час futurum II indicativi activi et passivi (утворення та переклад).
30 Наказовий спосіб теперішнього часу.
31 Ablativus auctoris та Ablativus instrumenti.
32 Неправильні дієслова.
33 Відкладені та напіввідкладені дієслова.
34 Безособові дієслова (особливості відмінювання та перекладу).
35 Дієслово esse та складені з ним.
36 Система інфінітивів.
37 Синтаксичний зворот Accusativus cum infinitivo.
38 Синтаксичний зворот Nominativus cum infinitivo.
39 Синтаксичний зворот Ablativus absolutus.
40 Неповний Ablativus absolutus.
41 Утворення часів кон’юнктива.
42 Значення часів кон’юнктива в незалежних реченнях.
43 Займенники. Загальна граматична характеристика.
44 Особові, присвійні, зворотний займенники.
45 Присвійні займенники, займенникові прикметники.
46 Вказівні займенники (відмінювання, вживання та переклад).
47 Відносні та співвідносні займенники (відмінювання, вживання та переклад).
48 Означальні займенники (утворення, вживання, відмінювання).
49 Питальні займенники (відмінювання та вживання).
50 Неозначені займенники (утворення, відмінювання та вживання).
51 Заперечні займенники (відмінювання та вживання).
52 Основні способи словотвору.
53 Префіксальний спосіб утворення дієслів.
54 Суфіксальний спосіб словотвору.
55 Кількісні числівники, утворення, вживання та переклад.
56 Порядкові числівники, утворення, вживання та переклад.
57 Розділові числівники, утворення, вживання та переклад.
58 Прислівникові числівники, утворення, вживання та переклад.
59 Віддієслівний прикметник (Gerundivum), утворення, вживання та переклад.
60 Віддієслівний іменник (Gerundium), утворення, вживання та переклад.
18.06.2014; 02:22
хиты: 1917
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь