пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» история
» дискретка
» іст
» history
» history2

1.Множини та операції над ними

Поняття множини належить до неозначных понять математики. Множына позначается А,В,С ; елементы множыны а,в,с

Множина - сукупність елементів,що мають певні вл-ті та знаходяться у певних відношеннях між собою.

Задана множина- множина у якій задана характеристика її елементів, тобто якщо про кождий елемент можна сказати ,що він належить цій множині.  (а Є А)

Порожня множина-множина,множина ,що не містить жодного елемента.

Скінченна множина- множина ,у якій існує натуральне число N таке,що між множинами А(1,2,3..N) можна побудувати взаємне однозначене відображення (N-кількість ел. множини А)

Елементи множини-обєкти,що утворюють множину.

Означення 1. Об'єднанням A U В множин А і В називається множина тих і лише тих елементів, які належать принаймні одній з множин А або В.

Приклад 2. Нехай А = (1,2,3), В = (3,4,5). Тоді A U В = (1,2,3,4,5). 

Означення 2. Об'єднанням A1U A2 U..U An множин А1, A2,...,Ап називається множина тих і лише тих елементів, які належать при­наймні одній одній З МНОЖИН А1, А2,...,Ап


Означення 3. Перерізом А П В множин А і В називається мно­жина тих і лише тих елементів, які належать і множині A, і множині В. (П = U верх ногами)

Означення 4. Різницею АВ множин А і В називається множина, яка містить ті і лише ті елементи, які належать А і не належать В.

Приклад 4. Нехай А = (1,2,3,4, 5), В = (1,2,5,6). Тоді АВ - (3,4).

(дужки фігурні в усіх записах)


28.04.2014; 03:01
хиты: 505
рейтинг:0
Точные науки
математика
дискретная геометрия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь