пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Задачи

 

Задача 1

Згідно з договором товарного кредиту покупцю передано товари призначені для подальшого продажу. Вартість  товарів 1200 грн (у т.ч. ПДВ-2000 грн), сума процентів за відстрочення платежу – 1440 грн(у т.ч. ПДВ – 240 грн). проценти нараховуються і сплачуються щоквартально протягом року після відвантаження товару. Покупець і продавець-платники податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

 1. Відвантажено покупцю товар (накл..тип ф.№М-11,ТТН) – 361/702 – 12000 грн.
 2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (п/н) – 702/641- 2000 грн.
 3. Списано собівартість реалізованого товару ( бухг.довідка) – 902/281 – 9000 грн.
 4. Отримано від покупця оплату за товар (виписка банку) – 311/361 – 12000 грн.
 5. Нараховано % за відстрочення платежу у строк, установлений договором (Дог-р) – 373/732 – 360грн.
 6. Нараховано податкові зобов’язання з пдв (п/н) – 732/641-60грн.
 7. Отримано від покупця суму процентів (вип..банку) – 311/373-360грн.

 

Задача

Виробниче підприємство використовує у своїй господ.діяльності легковий та вантажний автомобілі. У 4 кв. 2012р. було виконано такі операції:

 • укладено договір із СТО на проведення ТО–2 і сезонного обслуговування двох вантажних автомобілів. Загальна вартість робіт становить 2730грн. (у тому числі ПДВ – 455 грн)
 • проведено сезонне обслуговування легкового автомобіля силами підприємства. Для виконання робіт було використано: ПММ на суму 72грн., зап.частини – 128,40грн., МШП – 54,20грн.

Рішення

 1. (платіжне доручення)  Перераховано передоплату СТО за виконання робіт із ТО-2 і сезонного обслуговування Дт 371 Кт 311 - 2730
 2. (податкова накладна) Відображено податковий кредит з ПДВ Дт 641 Кт 644 – 455
 3. (акт виконаних робіт) Визначити витрати з ТО-2 і сез.обслуговування у складі:

   а) собівартість продукції Дт 91 Кт 377 – 1120

   б) витрати на збут  Дт 93 Кт 377 – 1155

4. (бухг. довідка) Закрито розрахунок за ПДВ Дт 644 Кт 377 – 455

5. (бух. довідка) Проведення зарахування заборгованостей Дт 377 Кт 371 – 2730

6. (акт виконаних робіт) Списано на проведення сезонного ТО легкового автомобіля:

   а) ПММ Дт 92 Кт 203- 72

   б) запасні частини Дт 92 Кт 207 - 128

   в) МШП Дт 92 Кт 22 – 54,20

7. (бухг.довідка)Ураховано у складі витрат звітного періоду:

   а) з/п працівників,які виконують ТО Дт 92 Кт 661- 3200

   б) нарахування на з/п(умовно) Дт 92 Кт 651 – 1216

8. (не оформлюється) Віднесено на фін результат:

   а)  адміністративні витрати Дт 791 Кт 92 – 4670,60

   б) витрати на збут Дт 791 Кт 93 - 1455

 

 

Задача
Підприємство ТОВ «Кераміка» (орендатор) орендує у ТОВ «Індіго» (орендодавець) виробниче приміщення (будівля, що стоїть окремо). За умовами договору оренди орендатор зобов’язаний укласти договори з комунальними службами, установити лічильники води, газу, електроенергії та самостійно оплачувати комунальні послуги. Орендна плата становить 36000 грн. на місяць (у т.ч. ПДВ 6000). Постачальники комунальних послуг за поточний місяць встановили орендареві рахунки та склали акти виконаних робіт на суму 1400 грн. (у т.ч. ПДВ 233,33 грн.)

Зміст операції:
(Облік в орендодавця)
1. Нараховано орендну плату за поточний місяць (акт послуг) Дт 361 Кт 703 – 30000
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податк. Накладна) Дт 703 Кт 641 – 6000
3. Отримано орендний платіж (виписка банку) Дт 311 Кт 361 – 36000

(Облік в орендаря)
1. Нараховано орендну плату за поточний місяць. Дт 91 Кт 685 – 30000
2. Відображено податковий кредит із ПДВ. Дт 641 Кт 685 – 6000
3. Отримано акти виконаних робіт від постачальників комунальних послуг (акт послуг) Дт 91 Кт 631 – 1166,67
4. Відображено податковий кредит із ПДВ зо комунальними послугами (податкова накладна) Дт 641 Кт 631 – 233,33
5. Оплачено (орендну плату) комунальні послуги постачальникам (акти виконаних робіт) Дт 631 Кт 311 – 1400
6. Перераховано орендну плату. Дт 685 Кт 311 – 36000.

 

Задача

Частка  ПП Сокіл у статутному капіталі ТОВ Яструб становить 30% і = 48000. Сокіл є платником ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах. Будучи інвестором як внесок до статутного капіталу емітента передає:

-товари на суму 18000(пдв 3000) – виконані роботи на суму 30000(пдв 5000)

 

Порядок відображення операцій в обліці буде таким:

 1. Придбано фінансову інвестицію у вигляді частини в статутному капіталі ТОВ яструб/ статут тов. яструб, бух.довідка/ дт141/кт685/ 48000
 2. Передано товар тов. яструб/ накладна типової форми № М-11/ дт377/кт702/18000
 3. Нараховано под..зобовязання з пдв/ под..накладна/ дт702/ кт641/ 3000
 4. Сформовано вартість товарів/бух.довідка/дт902/кт281/ 13500
 5. Виконано пусконалагоджувальні роботи/акт виконання робіт/ дт377/кт703/ 30000
 6. Нараховано под..зобовязання з пдв/ под..накладна/ дт 703/кт641/ 5000
 7. Відображено собівартість виконання робіт/ акт виконання робіт/ 903/631/ 20000
 8. Відображено податковий кредит з пдв/ податкова накладна/ 641/631/ 5000
 9. Оплачено послуги сторонньої організації/ виписка банку/ 631/311/24000
 10. Віднесено на фін.результат:

-Отриманий дохід/702,703/794/ 40000

-понесені витрати 791/902,903/ 33500

      11. зараховано на оплату інвестиції / 685/377/ 48000 .

10,11- не оформляються

 

 

Задача 5

Підприємство, що займається вантажоперевезенням, придбало для автомобіля тахограф за ціною 4200 грн. вартість його установки – 1800грню крім того,за готівковий розрахунок було придбано переносний gps-новігатор вартістю 2600 грн.

 1. сплачено вартість тахографа (вип..банку) – 631/311- 4200грн.
 2. відображений податк.кредит із пдв (п/н) – 641/644 – 700 грн.
 3. отримано тахограф (накладна) – 207/631 – 3500 грн.
 4. відображено розрахунки з ПДВ (бухг.довідка) – 644/ 631 – 700 грн.
 5. передано тахограф до пункту сервісу для установки на автомобіль ( акт прийому-передачі довільної форми) – 2071/207 – 3500 грн.
 6. сплачено вартість послуг сервісного центру (виписка банку) – 631/311 – 1800 грн.
 7. відображено податк.кредит з пдв ( п/н) – 641/644-300грн.
 8. виконано установку тахографа (акт виконаних робіт)  -151/631-1500 грн.
 9. списано вартість установленого тахографа ( акт прийому передачі відремонтованих,реконструйованих об’єктів ОЗ-2) – 151/2071 – 3500грн.
 10. відображено розрахунки з пдв(бух.довідка) – 644/631- 300грн.
 11. видано підзвіт працівникові грош.кошти для придбання навігатора( видатковий касовий ордер КО-2) – 372/301- 3120грн.
 12. оприбутковано навігатор(звіт про використ.грош.коштів) – 152/372 - 2600грн.
 13. відображено под..кредит з пдв (п/н) – 641/372 - 520грн.
 14. включено до складу основних засобі: введено в експлуатацію навігатор – 106/152- 2600грн.

 

Задача 6

Вантажний мікроавтобус за договірною ціною – 240 000 грн.( у т.ч. ПДВ – 40 000 грн.) в обмін на легковий автомобіль за договірною ціною – 180 000 грн. ( у т.ч. ПДВ – 60 000 грн.). Балансова вартість легкового автомобіля в бухгалтерському і податковому обліку – 100 000 грн. Договором передбачено, що покупець доплачує продавцеві – 60 000 грн. Договірна ціна дорівнює звичайній.

1.Передано легковий автомобіль - 361/712 – 180 000
2. Нараховано податкове зобов’
язання з ПДВ - 712/641 – 60 000
3. Списано балансову вартість легкового автомобіля - 943/286 – 100 000
4. Списані витрати на пере реєстрування мікроавтобуса - 152/377 – 500
5. Сплачено витрати на пере реєстрування ТЗ 377/311 – 500
6. Оприбутковано вантажний мікроавтобус - 152/631 – 200 000
7. Відображено податковий кредит з ПДВ - 641/631 – 40 000
8. Перераховано доплату за вантажний мікроавтобус - 631/311 – 60 000
9. Проведено зарахування заборгованостей - 631/361 – 180 000
10. Введено в експлуатацію мікроавтобус - 105/152 – 200 500

 

 

Задача

Підприємство уклало договір і придбало в іншого підприємства вантажний автомобіль КРАЗ в обмін на вантажний автомобіль ЗІЛ вартість обміну подібними нематеріальними активами становить 600000 грн. ( у т.ч. ПДВ 100000 грн.) Балансова вартість ЗІЛА в бухгалтерському і податковому обліку 500000 грн.

 1. Передано вантажний автомобіль ЗІЛ                         377/286     500000
 2. Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ                377/641     100000
 3. Оприбутковано вантажний автомобіль КРАЗ           152/631     500000
 4. Нараховано податковий кредит з ПДВ                       641/631    100000
 5. Проведено зарахування заборгованості                      631/377    600000
 6. Списано витрати на перереєстрацію КРАЗ А            152/377     500
 7. Списано витрати на перереєстрацію ТЗ                      377/311    500
 8. Введено в експлуатацію автомобіль КРАЗ                 105/152    500500

 

Задача

Підприємство за договором товарного кредиту придбало  токарний верстат вартістю 600000 (у тому числі ПДВ 100000грн). Договором передбачені такі умови:

 • строк остаточного розрахунку через 3 місяці після фактичної передачі верстата покупцеві.
 • право власності на верстат переходить у момент його фактичної передачі покупцеві
 • проценти  за відстрочення платежу становить 24000 грн.( у тому числі ПДВ 4000грн)
 • нарахування і сплата процентів здійснюється при поверненні основної суми боргу

Сторони договору є платниками податку на приб. і ПДВ на заг.підставах

 

Рішення

1. Отримано верстат від продавця Дт 152 Кт 631 – 500000

2. Відображено под..кредит із ПДВ Дт 641 Кт 631 – 100000

3. Відображено на позабалансовому рахунку суму зобов’язань за заставою Дт 05 – 600000

4. Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ Дт 103 Кт 152 – 500000

5. Нараховані проценти за відстрочення платежу в строк установлений в договорі Дт 952 Кт 684 – 20000

6. Відображено под.кредит з ПДВ(за процентами) Дт 641 Кт 684 – 4000

7. Перераховано продавцеві плату за верстат Дт 631 Кт 311 – 600000

8. Перераховано продавцеві суму процентів Дт 684 Кт 311 – 24000

9. Сплачено з позаб. рахунка суму зобов’язань за заставою Кт 05 - 600000


22.06.2014; 23:38
хиты: 471
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь