пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Питання до екзамену з дисципліни «Податковий менеджмент»

1. Сутність податкового менеджменту, його об’єкт та цілі.

2. Функції податкового менеджменту.

3. Історія становлення податкової служби в Європі та Російській імперії.

4. Історія розвитку системи адміністрування податків і зборів у світі.

5. Розвиток органів державної податкової служби в Україні з часів незалежності.

6. Податкова робота та характеристика її складових.

7. Сукупність органів законодавчої та виконавчої влади, що беруть участь в організації процесу адміністрування.

8. Методи планування та прогнозування у сфері податкового менеджменту.

9. Державна фіскальна служба в Україні: структура, завдання, функції та повноваження.

10. Вимоги до посадових осіб фіскальних органів. Їх права та обов’язки.

11. Податкова міліція: структура і завдання.

12. Методи оцінки ефективності діяльності податкових органів.

13. Організація діяльності податкових органів в сфері обліку платників податків.

14. Форми журналів та порядок їх ведення при обліку платників податків.

15. Податкові номери платників податків, порядок їх присвоєння.

16. Підстави та основні документи для взяття на облік юридичних осіб – платників податків.

17. Основні документи для взяття на облік іноземних компаній, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном.

18. Порядок та строки взяття на облік юридичних осіб – платників податків.

19. Порядок внесення до Реєстру великих платників податків.

20. Підстави та документи для взяття на облік фізичних осіб – підприємців.

21. Особливості взяття на облік фізичних осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

22. Інформація, що вноситься до Державного реєстру при взятті на облік фізичних осіб.

23. Обставини, при яких є необхідним використання реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

24. Реєстрація платників податку на додану вартість.

25. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку.

26. Порядок обліку об’єктів оподаткування.

27. Порядок внесення змін до облікових даних.

28. Порядок зміни місця обліку.

29. Процедура зняття з обліку юридичної особи.

30. Процедура зняття з обліку фізичної особи.

31. Спрощена процедура зняття з обліку.

32. Організаційні засади обліку податкових надходжень.

33. Порядок ведення інтегрованих карток платників податків.

34. Облік нарахування та надходження платежів до бюджету.

35. Облік відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань.

36. Облік повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів.

37. Підбиття підсумків в інтегрованих картках. Закриття карток.

38. Порядок визначення сальдо по інтегрованих картках.

39. Адміністративна відповідальність платників податків.

40. Кримінальна відповідальність платників податків.

41. Фінансова відповідальність платників податків: штрафи.

42. Пеня та порядок її нарахування.

43. Контролюючі органи в сфері оподаткування, їх повноваження.

44. Податкова звітність та правила її ведення.

45. Нарахування грошових зобов’язань платником податків та контролюючим органом. Строки давності.

46. Податкове повідомлення-рішення: підстави для вручення та відкликання.

47. Податкова вимога: зміст та строки направлення.

48. Порядок адміністративного та судового оскарження дій податкових органів.

49. Основні та додаткові джерела погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу. Майно та кошти, що не можуть бути джерелом погашення.

50. Податкова застава: порядок оформлення та поводження. Податковий керуючий.

51. Адміністративний арешт майна: види та підстави.

52. Порядок здійснення адміністративного арешту майна та підстави для його припинення.

53. Організація продажу майна платника податків.

54. Особливості погашення сум податкових боргів комунальних, державних, казенних підприємств,  а також при реорганізації та ліквідації платника податків.

55. Особливості погашення сум податкових боргів фізичних осіб, що є недієздатними, неповнолітніми, безвісно відсутніми.

56. Підстави для розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань (податкових боргів) та порядок оформлення.

57. Безнадійний податковий борг: сутність та порядок списання.

58. Етапи податкових перевірок, прийоми документального і фактичного контролю.

59. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів.

60. Порядок проведення зустрічних звірок.

61. Види податкових перевірок.

62. Підстави для проведення документальної позапланової перевірки.

63. Формування плану-графіку податкових перевірок, принципи та критерії відбору платників податків.

64. Підстави для проведення перевірки. Підстави для проведення фактичної перевірки.

65. Підстави та порядок для допуску посадових осіб податкових органів до проведення податкових перевірок.

66. Тривалість планових та позапланових документальних перевірок, фактичних перевірок для різних суб’єктів господарювання.

67. Підстави для проведення експертизи та її наслідки для платників податків.

68. Проведення електронної перевірки, оформлення її результатів та наслідки.

69. Порядок вилучення копій документів при здійсненні податкових перевірок.

70. Форми узагальнення результатів перевірки.

71. Складання акту документальної невиїзної перевірки.

72. Складання акту фактичної перевірки.

73. Зміст акту документальної виїзної перевірки.

74. Реалізація результатів перевірки.

75. Трансфертне ціноутворення: види контролю.

76. Методи визначення ціни з метою оподаткування доходів.

77. Сутність методу порівняльної неконтрольованої ціни.

78. Сутність методу ціни перепродажу.

79. Сутність методу «витрати плюс»

80. Сутність методу чистого прибутку.

81. Сутність методу розподілення прибутку.

82. Повноваження фіскальних органів у здійсненні валютного контролю.

83. Податковий контроль у сфері товарообмінних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

84. Повноваження органів державної фіскальної служби при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями платників податків.

85. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) в загальному випадку.

86. Порядок використання РРО для суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти

87. Обов’язки центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

88. Перелік видів діяльності, за яких не застосовуються РРО.

89. Відповідальність платників податків за порушення порядку застосування РРО.

90. Відповідальність виробників реєстраторів розрахункових операцій.


16.05.2015; 01:12
хиты: 154
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь