пользователей: 27952
предметов: 11960
вопросов: 222119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ИУК

ИУК

1 Поняття культура. Феномен розвитку Української культури
2 Культура первісного суспільства на землях України.
3 Трипільська культура як визначне явище світової історії.
4 Культура населення кіммерійсько-скіфо-сарматського часу.
5 Культура населення античних держав Північного Причорномор’я.
6 Світоглядні уявлення східних слов`ян
7 Розвиток мистецтва у східних слов`ян
8 Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.
9 Виникнення слов`янської писемності, бібліотеки і школи Київської Русі.
10 Містобудівництво. Визначні архітектурні пам`ятки Київської Русі.
11 Перекладна та оригінальна література Київської Русі.
12 «Повість минулих літ» - найвизначніша писемна пам’ятка Київської Русі.
13 Культура Галицько-волинської Русі.
14 Культурні традиції та звичаї Київської Русі в суспільно-політичному та культурному житті Литовського князівства.
15 Кириличне друкарство, першу друкарні та книгодрукарні в Україні.
16 Києво-печерська лавра центр писемності та шкільництва
17 Народні думи і пісні 16-17 ст
18 Полемічна література кінця XVI - початку XVIІ ст
19 Художня культура україни 16-17 ст(архітектура іконопис)
20 Розвиток шкільної справи та освіти на лівобережній та правобережній україни 17ст
21 Діяльність братських шкіл та їх роль у розвитку культури
22 Києво-могилянська академія - загальноукраїнський вищий навчальний заклад
23 Петро Могила - видатний діяч української культури.
24 Прикладне мистецтво та традиційна культура україни у 18 ст
25 Меценатська діяльність гетьмана Мазепи щодо розвитку української культури і мистецтва.
26 Музичне мистецтво України в другій половині XVII ст.
27 Становище українських земель після возз’єднання з Росїєю.
28 Історичні народні твори та козацькі літописи другої половини XVII ст
29 Українське образотворче мистецтво у другій половині XVII ст
30 Розвиток культури на західноукраїнських землях у XVII-XVIII ст.
31 Просвітництво та розвиток суспільно-політичної і філософської дкмеи в України у 17-18 ст
32 Г Сковорода - видатний діяч української культури
33 Діяльність Феофана Прокоповича та його внесок у розвиток науки і культури.
34 Українське бароко в архітектурі 18 ст, поширення стилю рококо.
35 Зародження і розвиток українського театру ( друга половина 15-18 ст)
36 Народне і професійне музичне мистецтво у 18 ст
37 Іконопис, живопис та народне мистецтво у 18 ст
38 Українська культура в умовах національного Відродження 19 ст
39 Українська література першої половини 19 ст
40 Образотворче мистецтво у першій половині 19 ст
41 Розвиток аматорського та професійного театрального мистецтва у 19 ст
42 Видатні організатори театрально мистецтва України першої половини 19 ст
43 Музична культура України в першій половині 19 ст
44 Драматургія і розвиток театрального мистецтва в Україні в 19 ст
45 Роль Шевченка в розвитку української і словьянської культур
46 Шевченко - основоположник українського реалістоного живопису і графіки
47 Репресивні заходи царського уряду щодо української мови
48 Недільні школи, система середньої і вищої освіти в Україні в 19 ст
49 Розвиток наукових і науково-технічних товариств в Україні в 19 ст
50 Книгодрукарня в Україні в 19 ст
51 Розвиток літератури і театру в другій половині 19 ст
52 Літературна і громадська діяльність Івана Франка і Лесі Українки в українській культурі
53 Розвиток музичної культури в другій полвині 19 ст Лисенко
54 Фольклор і його взаємозвязки з професійним мистецтвом у 19 ст
55 Народна творчість в Україні у 19 ст
56 Художній напрям в українській архітектурі, образотворчому мистецтві та скульптурі другої половини 19 ст.
57 Українська культура на зламі століть - нове національно-культурне відродження (кінець 19- поч. 20 ст.)
58 Революційно демократичний напрям у літературі та піднесення літературного життя в Україні в кінці 19 - на початку 20 ст.
59 Пошуки нового стилю в архітектурі України у кінці 19 - на початку 20 ст.
60 Розвиток освіти і науки в Україні в роки Української революції 1917 - 1920 рр.
61 Вплив революційних подій на розвиток української літератури і видавничої справи (20 р. 20 ст)
62 Роль Грушевського у розвитку української культури
63 Культурний ренесанс у 20р 20 ст
64 Політика українізації, її суть та значення для розвитку культурного процесу в Україні.
65 Становлення української радянської літератури
66 Модерний театр та становлення кіномистецтва в Україні (20-30-ті роки).
67 Мистецькі об’єднання в Україні в 20-30-х роках.
68 «Розстріляне відродження»
69 Трагічні наслідки утвердження культу особи для розвитку української культури
70 Українська культура під час Другої світової війни та в повоєнні роки.
71 Розвиток освіти і науки в повоєнний час
72 Літературно-мистецькі процеси в україні середини 40-60-х років
73 Відновлення репресій у 60-70-х рр та наслідки для культури
74 Теорія злиття націй та її втілення
75 Розвиток освіти в україні в умовах адміністративно-командної системи управління
76 Розвиток науки в Україні в 60-80-х роках 20 ст. Політична і ідеологічна заангажованість гуманітарного знання.
77 Рух «шістдесятників» в Україні та його вплив на національно культурні здобутки.
78 Літературна і громадськадіяльністьВ.СимоненкаВ.Стуса.
79 Театральна культура 60-80-х років.
80 Встановлення державної незалежності України та розвиток національної культури.
81 Закони про державність української мови та їх впровадження в життя
82 Освітня та культурна політика Української незалежної держави.
83 Зміна державної політики щодо релігії і церкви у роки незалежності України. Роль церкви у збереженні духовних цінностей українського народу.
84 Роль пам’яток історії і культури у формуванні національної самовідданості.
85 Роль закладів культури (бібліотек, музеїв, клубів, театрів) у формуванні національної свідомості.
86 Cучасне театральне мистецтво України
87 Сучасне образотворче мистецтво україни
88 Діяльність культурно-просвітницьких та мистецьких громадських об’єднань в сучасній Україні.
89 Культура української діаспори
17.06.2014; 01:29
хиты: 8813
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь