пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Філософія

1 ЕЙДОС(ІДЕЯ ПЛАТОНА) Якщо досократівська натурфілософія трактує термін ейдос як власне оформлення, чуттєве сприйняття речі, уПлатоназміст поняття істотно трансформується. Перш за все, ейдос тепер розуміється не як зовнішня, але яквнутрішня форма, тобтоіманентнийспосіббуттяречі. Крім того, ейдос набуваєонтологічносамостійного статусу, формуючитрансцендентнийсвіт ідей (тобто власне світ ейдосів) як сукупністьабсолютнихі досконалих зразків можливих речей. Досконалість ейдосу позначається у Платона через семантичну фігурунерухомостійого сутності (оусія, (грец.οὐσία), спочатку рівною самій собі (пор. збуттямуеліатів, чия «самодостатність» фіксувалася як нерухомість). Способом буття ейдосу в такому випадку є його втіленість у багатьох речах відповідно до своєї функціональної структури як зразка, роду і власне образу.
2 ГІЛЕМОРФІЗМ термін, який виник в кінці XIX ст. для означення вчення про наявність двох начал буття: активного (форми) і пасивного (матерії); виводиться від Арістотеля.
3 Космоцентризм— філософський напрямокантичності, система філософських поглядів, що з'явилася в Стародавній Греції, за якою світ сприймається яккосмос, різноманітний, гармонійний і, водночас, здатний вселити жах. Всі явища навколишнього світу розглядалися через призму космосу.
4 Атараксія — термін старогрецької філософії, якимПірронтаЕпікурописували блаженний безтурботний стан. Стан атараксії - найбільше, чого може досягти людина в житті, - це звільнити себе від страхів та неприємних відчуттів,отримувати від життя насолоди, серед яких найбільша - уміння запобігати стражданням та зберігати душевну рівновагу, незворушність і безпристрасність.
5 Ідеальна держава Платона — це справедливе правління кращих.Розглядаючи форми державності, Платон визначає дві „правильні” з них -монархіютааристократію. Сюди він відносить і демократію, якщо остання дотримується законів, 4 неправильні - беззаконну демократію, теократію, олігархію і тиранію. Першу модель ідеальної держави Платон розробляє у діалозі „Держава”. За своїми основними рисами ідеальна держава у Платона - це поліс. Його поліс - це „правління кращих”(аристократія).
6 Архе— удосократівськійдавньогрецькій філософіїпершооснова, першопричина усьогосущого,принцип. Саме слово архе означало першоматерію, праматерію, вихідний стан речей, стародавню форму в історичному значенні слова. Фалес - вода. Анаксімандо - апейрон. Піфагор - число. Демокріт - атом. Геракліт - вогонь. Геракліт першим поставив питання, яким є буття? - динамічним (такий підхід - діалектика).
7 Школи філософування пізньої античності
8 Середньовіччя
9 Фома Аквінський (Симфонія віри та розуму).
10 Шпаргалка з філософії
11 Відродження
28.11.2014; 00:48
хиты: 741
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь