пользователей: 30288
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Генетика:
» Мітоз
» Мейоз
» Відмінності між мітозом і мейозом
» Закони Менделя
геодезія:
» Колімаційна похибка
» геодезія-це
» висоти точок місцевості
» види геодезичних знімань
» план карта профіль
» розграфлення топографічних карт
» умовні позначки
» рельєф
» зйомка ситуації
» бусоль
» теодоліт,теодолітне знімання
» теодолітні ходи
» нівелір
» нівелювання поверхні
» Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти.
» національна геодезична мережа
» Масштаб
» штативи, візирні цілі та екери
» способи нівелювання
» нівелірна рейка
» нівелювання траси
» Журнал технічного нівелювання
» юстировка нівеліра
» тахеометрична зйомка
» теодолітна зйомка
» Перевірки і юстировки теодолітів
» Проектні відмітки
» Генетика
I семестр:
» Фізика
» вопрос 8 (2)
» http://webkonspect.com/?lessonid=81316
» 2 вопрос
» 3 вопрос
» 3 вопрос (2)
» 5 вопрос
» 6 вопрос
» 7 вопрос
» 8 вопрос
» вопрос 9 (1)
» вопрос 9 (4)
» вопрос 10
» вопрос 10 (2)
» вопрос 11
» вопрос 12
» вопрос 13
» вопрос 14
» вопрос 15
» вопрос 16
» вопрос 19
» вопрос 20
» вопрос 21
» вопрос 23 (2)
» вопрос 23 (1)
» вопрос 24
» вопрос 25 (1)
» вопрос 25 (2)
» вопрос 26
» вопрос 27 (1)
» вопрос 27 (2)
» вопрос 28
» вопрос 29
» вопрос 29 (3)
» вопрос 32
» вопрос 34
» вопрос 34 (2)
» вопрос 34 (3)
» вопрос 34 (4)
» вопрос 35 (1)
» вопрос 35 (2)
» вопрос 36
» вопрос 37
» вопрос 38
» вопрос 38 (3)
» вопрос 39 (3)
» вопрос 40
» вопрос 41
» вопрос 42
» вопрос 42 (2)
» вопрос 43
» вопрос 44
» вопрос 45
» вопрос 46
» вопрос 47
» вопрос 48
» вопрос 49
» вопрос 50
» вопрос 50 (2)
» вопрос 51
» вопрос 52
» вопрос 54
» вопрос 55
» вопрос 56
» вопрос 56 (2)
» вопрос 57
» вопрос 23(3)
» вопрос 31
» вопрос 33
» вопрос 34 (5)
» вопрос 34 (6)
» вопрос 39 (1)
» вопрос 53
» вопрос 58

11 вопрос

Коливання – це рухи, які повторюються через певні проміжки часу: поршень двигуна автомобіля, гілка дерева при вітрі, биття серця, коливання мостів, будівель, маятника годинника, камертона тощо.

Умови для виникнення коливань: наявність енергії у точці, що коливається, наявність повертаючої сили, незначних сил опору.

Вільні коливання – це коливання, які виникають в системі під дією внутрішніх сил після того, як система була виведена з положення рівноваги (представлена сама собі).

Внутрішні – це сили, які діють між тілами системи; зовнішні – які діють на тіло системи з боку тіл, що не входять в неї. Прикладами вільних коливань є коливання на пружині, коливання математичного маятника.

Параметри коливальної системи

Гармонічними є коливання, які відбуваються за законом синуса або косинуса.

Розглянемо рух точки по колу. Її проекція на екрані буде здійснювати коливання навколо положення рівноваги (Рис.52).

http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image010.jpg

х - зміщення (м) – відхилення від положення рівноваги. З рисунка бачимо:

х = А Sin j, де А амплітуда коливань (м) - максимальне зміщення.

х w - колова (циклічна) частота; t – час коливань;

Т – період коливань;

w t – фаза коливань;

j0 – початкова фаза коливань;

n - частота коливань.

Фізичний зміст фази w t полягає в тому, що вона визначає зміщення в будь-який момент часу, тобто визначає стан коливальної системи.

1) х = А Sin (j + j0)

2) х = А Sin (wt + j0)

3) х = А Sin (http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image011.pngj0)

4) х = А Sin (2pnt + j0)

Рівняння 1,2,3,4 називають рівняннями гармонічних коливань.

Швидкість матеріальної точки визначають: А w Cos (w t + j0)

Прискорення матеріальної точки визначають: а = - А w2 Sin ( w t + j0)

Повну енергію при гармонічних коливаннях визначають:

Еповн. = Екін + Епот     = http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image017.png

Математичним маятником називають матеріальну точку, яка підвішена на невагомій нерозтягнутій нитці (Рис.53).

http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image020.jpg

Період математичного маятника дорівнює: http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image021.png, де http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image023.png - довжина маятника.

Пружинний маятник являє собою коливання тіла, підвішеного на ружині. Його період коливань:

F=ma=m w2 x;

Вимушені коливання. Резонанс

Практично будь-які вільні коливання є затухаючими, тому що рух супроводжується тертям, при цьому енергія переходить в теплоту. Амплітуда коливань поступово зменшується. Коли вся енергія перейде в теплоту, коливання згасне (Рис.54).

http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image030.jpg

Для того, щоб система здійснювала незатухаючі коливання, необхідно поповнювати ззовні витрати енергії коливань на тертя. Для цього необхідно діяти на систему періодично змінною силою:

F=F0Sinwt,

де F0 – амплітудне (максимальне) значення сили;

w - колова (циклічна) частота коливань;

t – час коливань.

Зовнішня сила, що забезпечує незатухаючі коливання системи, називається вимушеною, а коливання системи – вимушені.

Очевидно, що вимушені коливання відбуваються з частотою, що дорівнює частоті вимушеної сили. Амплітуда вимушених коливань:

А = http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika/4_src/4_image031.png,

де w - власна колова частота; wв –вимушена колова частота.

Якщо частота вимушених коливань співпадає з частотою власних коливань, то відбувається різкий зріст амплітуди вимушених коливань. Це явище отримало назву резонансу: wВ » w

 


11.06.2014; 14:23
хиты: 69
рейтинг:0
Естественные науки
физика
физика атомов и молекул
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь