пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Поняття про емоції та почуття. Функції емоцій та почуттів.

Емоція - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності, реакція психіки на задоволення чи незадоволення потреби

Емоції - особливий клас психічних процесів і станів, пов'язаний з інстинктами, потребами й мотивами, що відображають у формі безпосереднього тимчасового переживання (задоволення, радості, страху тощо) значущість для життєдіяльності індивіда явищ і ситуацій, які діють на нього.

Більш глибокі та стійкі форми ставлення до дійсності називають почуттями.

  • -це специфічно людський, узагальнений, найвищий, найглибший рівень переживань особою свого ставлення до себе, до подій, осіб, предметів, які були, є і будуть.

Емоції  та почуття виконують наступні функції:

  • Сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;
  • Регулятивна функція – забезпечує напрям і інтенсивність поведінки людини;
  • Експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т.ін.;
  • Комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним. В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв  як почуття. Обидва явища хоть і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності:
  • Оцінна функція емоцій розглядається як їх головне призначення, пов'язана з виділенням актуально значущого в предметі, явищі, світі.


22.06.2014; 22:10
хиты: 389
рейтинг:0
Общественные науки
психология
общественная психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь