пользователей: 21209
предметов: 10450
вопросов: 177346
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Етапи розвитку психології як науки

Донауковий період

Міфологічний етап(Тотемізм, Магія, Фаталізм, Анімізм, Фетишизм)

Філософський етап(Аристотель стверджував, що душа не можеіснувати без тіла, проте вона не вичерпується ним. Вона є формою і способом організаціїтіла.Демокрітстверджував, що душа є різновидомречовин, якіутворюються з атоміввогню та підпорядковуютьсязагальним законам. Платон, засновникфілософськогоідеалізму, увіввобігпоняття про складовідуші - розум, мужність, пристрасть, якірозташовані в різнихчастинахтіла.)

Розвиток психології у ХVІІ-ХVШ ст.( Декарт увів у науковийобігпоняттярефлексу як закономірноївідповідіорганізму на зовнішнійподразник. Спінозавважав, щосвідомість - таке ж реальнеявище, як і матерія.Лейбніцвпершевисунувпоняттянесвідомоїпсихіки.Джон Локк фундаторомемпіричної (дослідної) психології.)

Науковий період

Рефлекторне вчення 1. М. Сєченова(У праці "Рефлекси головного мозку"

І.М. Сєченоврозглядаєпсихічніпроцеси як конкретниймеханізмвзаємодіїорганізму з навколишнімсередовищем. Психічніявища - цевідповідімозку на зовнішні та внутрішніподразники.)

Вчення про вищу нервову діяльність І. П. Павлова(І. П. Павлов розкрив принципи роботи головного мозку людини і тварини, експериментально обґрунтував та розробив вчення про дві сигнальні системи.)

Структуральний підхід В. Вундта, Е. Тітченера(В. Вундт заснував у 1879 р. першу у світіекспериментальнулабораторію в Лейпцизькомууніверситеті. Предметом психологіївважавбезпосереднійдосвідсуб'єкта, якийможевивчатися шляхом інтроспекції. Е.Тітченервиступав за поєднанняінтроспекції з експериментом та математикою, щобнаблизитипсихологію до стандартівприродничих наук.)

Функціональний підхід У. Джемса(У. Джеме вважав, що основне завдання психології полягає в тому, щоб зрозуміти функцію і роль свідомості в адаптації індивідуума до змін навколишнього середовища.)

Напрями психології XX ст.(Психоаналіз (З. Фрейд),Біхевіоризм (Дж. Уотсон), Гештальтпсихологія (Вертгаймер, Кьолер), Еклектизм(Л. С. Виготський, Л. С. Рубінштейн, 0.М. Леонтьєв))


22.06.2014; 22:10
хиты: 132
рейтинг:0
Общественные науки
психология
общественная психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь