пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Система персонажів, її місце і функції в худ творі. Герой, персонаж, дійова особа, тип, характер

Система персонажів – основа предметного світу епічних і драматичних творів, важливий елемент літ-худ форми, найтісніше пов'язаний зі змістом. Систему персонажів складають гол герої та другорядні – центр – гол, навк – другорядні. СП – відбиває сюжетні зв’язки(600 дійових осіб – «Війна і мир» - гол, друг., епізодичні, вставні персонажі). СП обумовлена авторською концепцією твору. Лермонотов- Печорин «Герой нашого часу» - псих. Розкриття Печорина.

 

Систему образів художнього твору становлять образи дійових осіб, образи творця та адресата твору, образи природного та речового оточення.

Образи дійових осіб у залежності від виконуваних ними художніх функцій і місця, яке вони займають у загальній картині зображуваного, а також родових ознак твору можуть бути поділені на три типи:

а)  образи осіб, що виступають у творі як об'єкти розповіді (герої, про яких розповідають). Цей тип образу традиційно позначають терміном персонале;

б) образи осіб, що виступають у творі як суб'єкти розповіді (герої, які розповідають). Більшість літературознавців позначають цей тип образу терміном оповідач;

в)  образи осіб, що виступають у творі як суб'єкти розповіді й водночас як її об'єкти (герої, що є учасниками тих подій, про які вони розповідають). Цей змішаний тип образу, в якому оповідач виступає і як персонаж, звичайно позначають терміном розповідач. До особливого типу розповідача відносять специфічні образи героїв-розповідачів ліричних творів, яких називають ліричними героями.

Образ творця твору, суб'єкта зображення (що вбирає в себе як суб'єктів, так і об'єкти розповіді, а також і всі інші образи твору) найдоречніше назвати образом автора.

Образ адресата твору, суб'єкта адресації зображення звичайно називають образом читача.

Образ природного оточення прийнято називати пейзажем.

Образ речового оточення прийнято називати інтер'єром.

Дві категорії худ. образів:

    До першої відносяться такі види образів, як образ-персонаж,характер,герой,дійова особа,тип,антигерой

  До другої – образ автора,оповідача, розповідача.

Герой  - це  (гр..святий,богатир)- це тип літ. персонажу, виразник сюжетної дії, яка розкриває зміст творів, наділений певними героїчними рисвми.

Персонаж  - це (лат.persona – роль, особа)- це діюча особа,істота художнього( мистецького) твору, постать людини,з особистісними моральними, ідеологічними якостями , зображена письменником у художньому творі, загальна назва будь-якої дійової особи .

Дійова особа- (« той,хто діє») - це образ широко і всебічно зображений, наділений яскравими характеристиками,окреслений взаєминами з довкіллям, зв*язками з соціальним,національним та історичним контекстом. По-іншому,  це образ в літературному творі, який є  носієм точки зору письменника на дійсність, на самого себе.

Образ-тип – (грец. – зразок, відбиток)  - це тип худ. образу, в якому чуттєвий образ є формою вияву такої ідеї, яка певним чином розширює та узагальнює зміст одиничного предмета, у ньому змальованого і не виходить за його межі.

Характер – (грец. χαρακτήρ — відмітна риса, ознака, особливість)- це образ людини, відтворений глибоко і переконливо.

11.


13.06.2014; 00:20
хиты: 677
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь