пользователей: 28479
предметов: 12176
вопросов: 229195
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Методика преподавания бел. яз. в нач классах

1  Інавацыйныя працэсы ў навучанні малодшых школьнікаў беларускай мове. Асобасны падыход у выкладанні мовы
2 Метады навучання грамаце. Метад навучання грамаце ў распрацоўцы К.Дз.Ушынскага Якуб Колас пра навучанне грамаце
3 Метад навучання грамаце ў сучаснай школе. Граматычная і арфаграфічная падрыхтоўка вучняў у перыяд навучання грамаце.
4 Задачы навучання пісьму у перыяд навучання грамаце.
5 Заканамернасці навучання грамаце:
6 Падрыхтоўчы перыяд у навучанні грамаце,
7 9.Букварны перыяд ў навучанні грамаце
8 10.Урокі навучання грамаце ў падрыхтоўчы перыяд
9 11.Тыпы ўрокаў чытання:
10 12.Прынцыпы пабудовы буквара
11 Задачы урокау чытання пазакласнае чытанне
12 15.Прынцыпы арганізацыі ўрокаў чытання
13 Этапы працы з мастацкім творам на ўроках літаратурнага чытання,
14  Выразнае чытанне
15 Правільнае чытанне
16 Свядомасць чытання
17 Беглае чытанне
18 Чытанне казак, аналіз іх зместу. Віды працы.
19 23, 24 Чытанне і аналіз лірычных і эпічных вершаў,
20 Чытанне апавяданяу.
21 Змест і месца слоўнікавай працы.
22  Чытанне і аналіз зместу баек.
23  Складанне лагічнага плана
24  Выкарыстанне прыказак і загадак
25 Значэнне і задачы пазакласнага чытання
26  Арганізацыя і кіраўніцтва пазакласным чытаннем.Этапы фарміравання чытацкай самастойнасці, змест работы на розных этапах
27 Урокі пазакласнага чытання на розных этапах
28 уроки бел мовы, тыпы структура
29 . Асаблівасці вывучэння беларускай мовы ў рускамоўнай школе.
30 Методыка вывучэння асноў фанетыкі і графікі.
31 Сістэма вывучэння марфемнай будовы слова.
32 Праца над грамат паняццем. Сістэма часцін мовы у пач кл
33 . Змест і задачы вывучэння прыметніка
34 Змест і задачы вывучэння дзеяслова ў пачатковых класах
35  Задачы вывучэння назоўніка ў пачатковых класах
36  Змест і задачы вывучэння сінтаксісу і пунктуацыі ў пачатковых класах.
37 48.Этапы выпрацоўкі арфаграфічных навыкаў.Выбарачны дыктант,самадыктант,методыка іх правядзення.
38 Фарміраванне арфаграфічнага навыку ў вучняў пачатковых класаў.
39 .Мэты навучання арфаграфіі ў школе.Кантрольны дыктант,яго віды,методыка правядзення.Патрабаванні да кантрольнага дыктанта.Праверка і ацэнка кантрольнага дыктанту.
40 53.Задачы і шляхі развіцця маўлення вучняў пачатковых класаў. Слоўнікавая праца на ўроках мовы і чытання, яе змест і задачы
41 54. Фарміраванне навыкаў літаратурнага вымаўлення.
42 55. Навуковыя асновы і прынцыпы методыкі развіцця маўлення
43 56. Вусныя апавяданні і пісьмовыя сачыненні.
44 Вусныя і пісьмовыя пераказы:
45 Развіцце маўлення і мыслення ў перыяд навучання грамаце.
46 Граматычны разбор,яго значэнне,віды.Методыка правядзення граматычнага разбору ў 2-4 класах
хиты: 11938
рейтинг:+1
Профессии и Прикладные науки
образование
начальное образование
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь