пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» идпзк

Реформи в Афінах


1.Солона

після утворення держави в афінах боротьба між аристократією і демосом продовжилася з новою силою,що призвело до складної обстановки,потрібно було негайно здійснити соц.-політ. перетворення,що і зробив Солон.Метою його рефрм було примирення різних угрупувань афінського населення.

Перш за все він провів БОРГОВУ РЕФОРМУ-сисахфію,де всі борги бідноти були анульовані,було ЛІКВІДОВАНЕ БОРГОВЕ РАБСТВО-афвняни продани за борги отримали свободу,а ті,кто був продан за кордон -викуповивулася.

Було встановленно макс. розмір земельних ділянок,дозвіл вивозу маслинову олію за кордон,здійснена грошова реформа

ЦЕНЗОВА РЕФОРМА -поділ вільного чоловічого населення на розряди(4)за майновим цензом.такий поділ мав важливе політичне значення,оскільки певний розряд пав певні політ. права.таким чином відтепер значення при формуванні органів державної влади мало не становище громадянина в суспільстві,а розмір його прибутків

ВИЩИМ ОРГАНОМ стали Нар.збори,де могли брати участь усі(21рік).був створений новий орган-РАДА 400 та СУД ПРИСЯЖНИХ-ГЕЛІЯ(допускалися громадянини всіх 4розрядів)Зберігся АРЕОПАГ-оплот родової аристократії,що мав право нагляду за дотриманням законів і контролю діяльності Нар.зборів.

2.КЛІСФЕН

його реформи призвели до остаточної ліквідвції залишків родового ладу.свої перетворення він розпочав с нового поділу Аттики,таким чином він хотів перемішати населення,щоб ослабити силу евпатрідівв,в результаті цого Аттика була поділена на 3тер-них округа: саме місто Аттика,центральна та берегова смуга.кожний округ складався з 10трітій-тобто30тріттій-3тріттій обєднувалися в 1філу,було створенно 10філ..була замінена рада 400 на раду500(по50чоловік від кожної філи)

було створенно новій дер.оган-колегію стратегів,яка здійснювала військові функції

також з метою охорони нового порудку було введено такий захід як ОСТРАКІЗМ(суд черепків)сутністью було вигнання громадян визначених шляхом таємного голосовання.всі хто міг голосувати на черепкц писав імя людини яка здавалися його небезпечною.

таким чином реформи клісфена були більш послідовними і завершили тривалу боротьбу між аристократією і народом,яка завершилася перемогою останнього

 

Після вбивства Ефіальта афінську демократію очолив Перикл.З його ім'ям пов'язують не тільки проведення реформ, але й розробку нових принципів управління суспільством, в основі яких – вимога політичного професіоналізму й формування нової соціальної філософії.Аристотель пов'язує з ім'ям Перикла два найважливіших закона: про цивільні права й про оплату посадових осіб. Насамперед, була уведена плата суддям.Роль суду була багатогранна: він вирішував безліч питань як між самими афінськими громадянами, так і між союзниками Афін по морському союзу, перетворюючись одночасно в найважливіший інструмент контролю над ними.інша проведена Периклом реформа – цивільна. Відповідно до її вимог, громадянином Афін міг вважатися лише той, чиї мати й батько були афінянами.Перикл відняв деякі права в ареопагів й «особливо рішуче наполягав на розвитку в держави морської сили…,» що по великому рахунку також було, насамперед, в інтересах середніх шарів афінського суспільства.Таким чином, у період правління Перикла відбувається більш чіткий поділ влади: законодавча належала Народним зборам, виконавча – Раді 500 і магістратам, судова – геліеї. Одночасно принцип жеребкування поширюється на більшість виборних посад, що також свідчить про зміцнення демократичних початків у керуванні.У цілому ж можна сказати, що реформи Перикла завершили процес формування системи афінської рабовласницької демократії, забезпечили механізм її успішного функціонування.

Сутність реформи Эфиальта полягала в тім, що він, організувавши судовий процес над корумпованими ареопагитами, відняв в ареопагу право накладати вето на постанови Народних зборів і передав його народному суду. Право контролю, що належало ареопагу, за посадовими особами й нагляду за виконанням законів перейшло до Ради п'ятисот і Народним зборам, але головним чином - до гелиї.Паралельно були звужені судові повноваження ареопагу: у його веденні зберігалися лише релігійні справи й деякі карні. Ареопаг, таким чином, майже повністю був позбавлений політичної влади.Крім того, з ім'ям Эфиальта антична традиція зв'язує звичай виставляти всі документи (декрети й постанови) на Агорі для загального ознайомлення.

 


хиты: 441
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь