пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Економіка

1 1. Сутність економічного мислення.
2 2. Середовище формування економічного мислення: економічне, політико-правове, соціально-культурне.
3 3. Типи економічного мислення: стандартний і творчий.
4 4. Розвиток економічного мислення.
5 5. Економічне мислення і економічна практика.
6 6. Роль економічної науки у формуванні професійної компетенції.
7 7. Економіка як об’єкт наукового дослідження.
8 8. Предмет економічної науки.
9 9. Функції економічної науки.
10 10. Етапи розвитку економічної науки
11 11. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету
12 12. Принципи ,категорії і закони економічної науки.
13 13. Методи економічного аналізу та їх класифікація.
14 14. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.
15 15. Економічні потреби.
16 16. Ієрархія потреб.
17 17. Економічні інтереси.
18 18. Взаємозв'язок потреб та інтересів.
19 19. Мотиви та стимули.
20 20.Економічна поведінка.
21 21.Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.
22 22.Національні та глобальні економічні інтереси.
23 23.Сутність та структура ек. системи.
24 24.Відносини власності.
25 25.Домогосподарства,підприємства(фірми) та сектори економіки.
26 26.Кластери ,внутрішні регіони ,регулятивні інститути.
27 27.Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.
28 28.Національні та міжнародна економічна систем.
29 29. Формування глобальної економічної системи.
30 30. Сутність і види економічної діяльності.
31 31.Суспільний поділ праці.
32 32. Виробнича діяльність.
33 33. Науково-дослідна і проектна конструкторська діяльність.
34 34. Інвестиційна діяльність.
35 35. Інноваційна діяльність.
36 36. Торгівельно – маркетингова діяльність
37 37. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.
38 38. Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми.
39 39. Витрати та результати підприємницької діяльності.
40 40. Продуктивність праці.
41 41. Прибуток і рентабельність.
42 42. Економічна рента та її види.
43 43. Регулювання підприєм. Діяльності.
44 44. Міжнародна підприєм. Діяльність.
45 45. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи.
46 46. Динаміка ек. розвитку та його фактори.
47 Економічне зростання, його критерії та показники.
48 Ресурси економічного зростання та їх обмеженість
49 49. Типи та моделі економічного розвитку.
50 50. Сталий економічний розвиток.
51 51. Циклічний характер економічного розвитку.
52 52. Економічна криза.
53 53. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.
54 54. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.
55 55. Функції капіталу
56 56. Капітал і наймана праця.
57 57. Людський капітал.
58 58. Інтелектуальний капітал.
59 59. Інформаційний капітал.
60 60. Виробничий капітал.
61 61. Підпримницький капітал.
62 67. Вартість і оплата праці.
63 62. Фінансовий капітал.
64 63. Кругообіг капіталу та його стадії.
65 64. Ефективність кругообігу капіталу.
66 65. Міжнародний рух капіталу.
67 66. Праця і людський ресурс.
68 68. Заробітна плата.
69 69. Інвестиції в людський ресурс.
70 Інтелектуалізація праці. Освіта та професійні компетенції працівника
71 70. Освіта та професійні компетенції працівника
72 72. Труд. відносини, зайнятість, безробіття.
73 73. Дискримінація праці.
74 74. Нерівність в доходах та проблема бідності.
75 75. Соціалізація економіки
76 76. Міжнародна міграція людського ресурсу.
77 77. Економічні блага.
78 78. Товар та його характеристика.
79 79. Гроші.
80 80. Грошовий вимір вартості товару.
81 81. Сутність і функції ринку.
82 82. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.
83 83. Попит і пропозиція.
84 84. Ринкове ціноутворення.
85 85. Конкуренція, монополія, олігополія
86 86. Ринок і Держава
87 87. Сегментація ринку
88 88. Ринок землі та нерухомості
89 89. Ринок товарів і послуг.
90 90. Ринок капіталу.
91 92. Ринок інновацій.
92 91. Ринок людського ресурсу.
93 93. Міжнародні ринки.
94 94. Становлення глобального ринку.
95 95. Суспільне відтворення, його типи та показники.
96 96. Національний дохід
97 96. Валовий внутрішній продукт.
98 98. Споживання та заощадження
99 99. Національне багатство.
100 100. Доходи населенняДохід
101 101. Податки.
102 102. Державний бюджет.
103 103. Інфляція.
104 104. Соціальна  політика
105 105. Відтворення людського ресурсу.
106 107. Інтернаціоналізація та глобалізація економічних  процесів
107 108. Типи економічного мислення: наукове та ненаукове.
108 106. Держава в системі суспільного відтворення.
06.04.2014; 01:57
хиты: 29670
рейтинг:+81
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь